Er heeft zich de voorbije decennia een hele mentaliteitswijzing voltrokken rond roken. Dat valt zeker op als je verschillende generaties vraagt over hun mening en hun ervaring in verband met roken.