VN bijzonder kritisch over povere mensenrechten in VS
President Obama in de Bozar Foto: REUTERS

Het VN-mensenrechtencomité heeft in een rapport hard uitgehaald naar de mensenrechtensituatie in de Verenigde Staten. De aanvallen met drones voor de ‘war on terror’, de afluisterpraktijken van de inlichtingendienst NSA en gevangenis in Guantánamo Bay die nog steeds niet gesloten is, zijn een doorn in het oog.

Woensdag hield president Obama in de Bozar in Brussel nog een speech over de menselijke waardigheid. Maar vandaag krijgt hij een blaam van de Verenigde Naties voor de slechte toestand van de mensenrechten in de VS.

De Verenigde Naties evalueren in het rapport in welke mate landen zich houden aan de internationale overeenkomst voor burgerlijke en politieke rechten (ICCPR), dat sinds de jaren 1970 van kracht is.

Het mensenrechtencomité hekelt de inbreuken van de VS: de gevangenis van Guantánamo Bay, de aanvallen met drones en het NSA-afluisterschandaal zijn de meest in het oog springende. Er is ook een grote bezorgdheid over de doodstraf in een 16-tal staten, het hoge aantal dodelijke slachtoffers van schietpartijen waarbij politiediensten betrokken zijn en het disproportionele aantal Afro-Amerikanen in de gevangenissen.

Het VN-comité heeft ook nog kritiek op de Amerikaanse regering omdat ze er niet in slaagt hooggeplaatste militairen en private veiligheidsfirma’s, betrokken bij en verantwoordelijk voor folterpraktijken en ‘targeted killings’, te vervolgen.