Meldingen op 1712 met bijna 20 procent gestegen
Foto: gia

Het meldpunt voor geweld, misbruik en kindermishandeling heeft in zijn tweede werkingsjaar 3.510 meldingen gekregen. Dat zijn er 19 procent meer dan de 2.954 meldingen in het eerste werkingsjaar. Dat blijkt uit cijfers die LDD-parlementslid Ulla Werbrouck heeft opgevraagd bij minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Werbrouck wil ook dat er extra inspanningen gebeuren om het meldpunt bekender te maken in de sportsector. Op twee jaar tijd kwamen er amper 12 meldingen uit die sector.

In maart 2012 startte het meldpunt 1712. Bedoeling was slachtoffers van geweld, misbruik of kindermishandeling te informeren, te adviseren en door te verwijzen. In het eerste werkingsjaar kreeg het meldpunt 2.954 meldingen.

Het tweede werkingsjaar is afgesloten met 3.510 meldingen, 556 of 19 procent meer. Volgens minister Vandeurzen is het meldpunt bekender geworden bij het ruime publiek, maar blijven er inspanningen nodig om de hulplijn onder de aandacht te houden.

‘Bel of mail’

Tegelijk wordt er gewerkt aan een vlottere toegankelijkheid van het meldpunt. Zo zal het meldpunt niet enkel bereikbaar zijn op werkdagen tussen 9 en 17 uur, maar wordt vanaf 31 maart 2014 ook communicatie per mail mogelijk. ‘Op de website zal de cliënt via een knop “bel of mail” op een pagina terecht komen met meer uitleg over het e-mail hulpaanbod van 1712’, aldus Vandeurzen. Daarnaast worden ook de mogelijkheden van chathulpverlening onderzocht.

LDD-politica Ulla Werbrouck merkt op dat er bijzonder weinig meldingen uit de sportsector komen. Het eerste jaar 7 meldingen, het tweede jaar amper 5. ‘Dat is een opmerkelijk laag cijfer voor een sector die toch gekenmerkt wordt door het frequent fysiek contact tussen mensen. Het is moeilijk te geloven dat de problematiek in dergelijke geringe mate voorkomt.’ Werbrouck pleit daarom voor extra inspanningen om het meldpunt bekender te maken in de sportsector.