Louis Michel heeft gedragscode Europarlementsleden geschonden
Foto: Benoît Doppagne/belga

Het raadgevend comité van het Europees Parlement oordeelt dat Louis Michel (MR) zich niet aan de gedragscode heeft gehouden. Parlementsvoorzitter Martin Schulz zal echter geen sanctie treffen.

Groot was de verbazing van Louis Michel toen hij in oktober van een VRT-journalist te horen kreeg dat hij honderden amendementen had ingediend die de privacy van Europese burgers konden verzwakken. Die amendementen waren het resultaat van lobbywerk door bedrijven. Volgens Michel waren ze zonder zijn medeweten ingediend en ondertekend door een medewerker, Luc Paque. Meer dan een maand later, toen het fragment zou worden uitgezonden, bood Paque zijn ontslag aan.

De dag dat Paque de schuld voor de valse amendementen op zich nam, vertrok er ook een formele klacht tegen Michel naar Europarlementsvoorzitter Martin Schulz. Schulz speelde die klacht door aan het raadgevend comité voor het gedrag van leden. Dat comité komt nu tot de conclusie dat Michel niet zorgvuldig is geweest in het organiseren van zijn kantoor, anders had hij kunnen voorkomen dat een medewerker valse amendementen kon indienen, of had hij op zijn minst sneller gereageerd.

Maatregelen genomen

Voorzitter Schulz ‘kan zich vinden in die constatering’. Maar hij neemt ook kennis van het feit dat Michel ‘deze nalatigheid heeft erkend en intussen maatregelen heeft genomen om een en ander recht te zetten. Onder deze omstandigheden is een sanctie niet nodig.’

Hoewel hij ontsnapt aan een blaam, komt het nieuws ongelegen voor Michel. Deze week raakte bekend dat Michel de Europese lijst trekt voor de MR.

Het volledige verhaal kunt u lezen in dS Avond .