Vierentwintig maanden werkloos? Dan is het tijd voor een ‘activa-job’, vindt Open VLD. Twee halve dagen per week werken voor de gemeenschap. Dat staat in de ontwerptekst van hun verkiezingsprogramma dat vrijdag is voorgesteld, met de titel 'Vlaanderen vleugels geven'.

Activering is een van de sleutelwoorden van de ontwerptekst van Open VLD. Hoe? Onder meer met de ‘activa-job’. De werkzoekende mag zelf kiezen: senioren bezoeken, hulp aanbieden bij het verenigingsleven of toezicht houden in scholen, bijvoorbeeld. ‘Het is geen pestjob’, zegt Open VLD in het programma. 'Werken is heel belangrijk', aldus Vlaams fractieleider Bart Tommelein. 'We willen werken ook echt belonen en veel meer stimuleren.'

Een werkzoekende doorloopt een traject in drie stappen. Het eerste jaar focust op begeleiding. Elke werkzoekende krijgt meteen een persoonlijke jobcoach. 'Een jobcoach moet vanaf dag 1 zoeken op maat', aldus Annemie Turtelboom. 

In het tweede en derde jaar verstrengt de opvolging. Het begrip 'passende dienstbetrekkking', wat betekent dat mensen jobs mogen weigeren als ze bijvoorbeeld te lang moeten pendelen, wordt vanaf dat moment afgeschaft. Vanaf jaar drie komt er de gemeenschapsdienst bij. 

Vanaf het vierde jaar valt de werkloosheidsuitkering helemaal weg. De sociale economie kan dan een uitweg bieden, of een begeleidingstraject bij het OCMW. 

De ontwerptekst zal zijn definitieve vorm krijgen op het congres van 12 en 13 april. Congresleiders zijn Annemie Turtelboom en Bart Tommelein. De 'naam van het congres 'Vlaanderen vleugels geven' is niet de definitieve verkiezingsslogan. Die houdt Open VLD liever nog even geheim.

Woonbonus of registratierechten

Een ander opvallend punt in de ontwerptekst gaat over de woonbonus. Die wordt met de zesde staatshervorming overgeheveld naar de regio’s. De Vlaamse liberalen willen de keuze laten tussen dat fiscaal voordeel gekoppeld aan de hypothecaire lening en een korting op de registratierechten. Die zouden dan van 10 procent van het aankoopbedrag verlagen tot vijf procent voor gewone woningen en 2,5 procent voor bescheiden woningen.

Een overzicht van andere punten in het programma: 

 • 100.000 extra mensen aan het werk
 • Flexi-jobs
 • 5-5-5 Groeiplan: Vijf miljard lastenverlaging voor bedrijven en vijf miljard voor werknemers en een daling van het overheidsbeslag met vijf procent 
 • Twee belastingtarieven: één van 25 procent en één van 45 procent
 • Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen
 • De patronale RSZ-bijdragen verlaten van 33% naar 30%
 • De dertig doelgroepen van het arbeidsmarktbeleid beperken tot twee: jongeren onder de dertig en 55-plussers
 • Een specifiek horecastatuut 
 • Werkgevers bieden een 'mobiliteitsbudget' aan in plaats van een fiscaal voordeel voor één vervoersvorm
 • ASO en TSO blijft bestaan, maar leerlingen kunnen respectievelijk technische opleidingen of theoretische kiezen
 • Het kindergeld moet omhoog voor het eerste kind
 • Iedereen kan zelf kiezen wie wat erft