Wat verandert er op 1 april?
Foto: BELGA

Op één april voert de kinderopvang een gigantische hervorming door. Maar er veranderen nog meer zaken. De elektronische leurkaart wordt verplicht, er komt een lagere milieubijdrage voor batterijen en de laagste lonen houden iets meer over. Een overzicht.

Grootschalige hervorming van kinderopvang

Elke kinderopvang moet voortaan een vergunning van Kind en Gezin hebben. Daarnaast komt er een geleidelijke gelijkschakeling tussen de verschillende soorten opvangvoorzieningen, zowel op het vlak van voorwaarden als financiering. Kind en Gezin heeft het over een hervormingsproces, en geen 'big bang', dat absoluut nodig is om de kwaliteit en leefbaarheid van de sector te garanderen. Maar vanuit de sector zelf komt er veel kritiek, vooral omdat de hervorming te snel gaat.

Laagste lonen houden iets meer over

Doordat de fiscale werkbonus op 1 april opgetrokken wordt, houden de laagste inkomens vanaf 1 april iets meer over. Nog tot eind maart bedraagt die bonus 8,95 procent, maar op 1 april wordt dat 14,4 procent. Bedoeling van die werkbonus is het verschil met de werkloosheidsuitkering groter te maken. Hoe hoger het loon, hoe kleiner de werkbonus.

Btw op elektriciteit verlaagd van 21 naar 6 procent

De btw op elektriciteit daalt voor particulieren vanaf 1 april, van 21 procent naar 6 procent. Voor professionele klanten blijft het btw-percentage op 21 procent liggen. Die verlaging blijft minstens tot eind december 2015 gelden. De maatregel maakte deel uit van het relancepakket waarover de regering in januari besliste.

Lagere milieubijdrage voor batterijen

Consumenten zullen vanaf 1 april een lagere milieubijdrage moeten betalen als ze batterijen en accu’s kopen. De bijdrage per batterij zakt van 0,1239 euro plus btw naar 0,075 euro plus btw. Die lagere bijdrage was al sinds 1 januari van dit jaar van toepassing voor de verkoop tussen professionelen, zoals fabrikanten, invoerders en groot- en kleinhandelaars. Professionelen kregen hierdoor de kans om hun voorraad, waarop ze zelf nog de hogere bijdragen hadden betaald, uit te verkopen.

Elektronische leurkaart verplicht

Ambulante handelaars, zoals marktkramers en huis-aan-huisverkopers, worden vanaf 1 april verplicht een elektronische leurkaart te gebruiken. Handelaars die hun elektronische leurkaart niet op tijd hebben, dreigen hun machtiging te verliezen. Een elektronische leurkaart kost vanaf 1 april ook 10o euro, in plaats van 13 euro ervoor. Het doel ervan is de fraude en de oneerlijke concurrentie te bestrijden, en om de risico’s op vervalsing van de leurkaarten maximaal te beperken, meldt Sabine Laruelle, minister van Middenstand, Kmo’s en zelfstandigen. Volgens Laruelle blijkt uit cijfers dat 1 op de 5 handelaars niet over een geldige of correcte vergunning beschikt. Die situatie veroorzaakt oneerlijke concurrentie.

Verplichte registratie voor iedereen actief op grote werf

Iedereen die actief is op een grote werf moet vanaf 1 april elektronisch worden geregistreerd, om zo de controle op de naleving van de sociale en fiscale wetten makkelijker te maken. Onder grote werven worden bouwplaatsen verstaan waarvan de factuur hoger ligt dan 800.000 euro plus btw. Er komt wel een ruime overgangsperiode: pas vanaf 1 oktober worden overtredingen bestraft.

Ontslagen werknemers in privé kunnen ontslagmotivering vragen

In februari kwamen de sociale partners, verenigd in de Groep van 10, overeen dat ontslagen werknemers in de privésector vanaf 1 april hun werkgever om een papieren ontslagmotivering kunnen vragen. Daarnaast kan een werknemer een schadevergoeding krijgen als de arbeidsrechter oordeelt dat het om een kennelijk onredelijk ontslag gaat. Dat kan echter enkel als een werknemer een contract van onbepaalde duur heeft, al geldt de ontslagmotivering ook voor werknemers wiens contract van bepaalde duur vroegtijdig beëindigd wordt.

Gerechtelijk landschap wordt hervormd

Het gerechtelijk landschap zal op 1 april grondig worden hertekend. De opvallendste wijziging houdt in dat het aantal gerechtelijke arrondissementen beperkt wordt. Door de hervorming zal het aantal arrondissementen namelijk dalen van de huidige 27 naar 12. De nieuwe arrondissementen zullen grotendeels samenvallen met de provincies. Daarnaast komt er nog een tweetalig arrondissement in Brussel en een Duitstalig in Eupen. Een andere bijzonderheid is dat het arrondissementen Henegouwen twee procureurs des konings krijgt. De hertekening zal geen grote gevolgen hebben voor de burger. Hij zal zich nog altijd naar hetzelfde justitiepaleis moeten begeven.

Btw-vrijstelling voor bedrijven met omzet onder 15.000 euro

Kleine ondernemingen kunnen vanaf 1 april 2014 een vrijstelling krijgen van de btw-plicht. Die onderneming mag om het even welke juridische vorm hebben, zoals natuurlijk persoon, personenvennootschap, kapitaalvennootschap, vereniging, openbare instellingen. Ondernemingen, verenigingen en zelfstandigen zijn nu nog vrijgesteld van de btw-plicht als ze op jaarbasis ten hoogste 5.580 euro aan inkomsten hadden.

De bedrijven in kwestie moeten vanaf 1 april geen btw aanrekenen op hun facturen, en moeten niet langer maandelijkse of driemaandelijkse btw-aangiften doen. In totaal hebben 1.250 ondernemingen ingetekend voor vrijstelling vanaf 1 april.