Schoten

Parkbrug Vordenstein hersteld

De historische brug is in ere hersteld.
De historische brug is in ere hersteld. jaa

In het Schotense park Vordenstein werd de historische brug naar het eilandje in de bocht van de vijver gereconstrueerd. Ze werd verlegd naar de originele negentiende-eeuwse bruggenhoofden. Die kregen ...