In Antwerpen zijn er na de aanmeldingsperiode voor het basisonderwijs nog 665 vrije plaatsen voor instappertjes (geboren in 2012) voor volgend schooljaar. De ouders van 380 instappertjes kregen deze week echter te horen dat er voor hen geen plaats is in een van de opgegeven voorkeursscholen. Zij staan voorlopig op een wachtlijst, maar kunnen dus nog een van de overgebleven plaatsen bemachtigen.

Het lokaal overlegplatform (LOP) van het Antwerpse basisonderwijs organiseert al jaren een aanmeldingsperiode voor de inschrijvingsperiode. Zo bestrijden ze het fenomeen van kamperende ouders en kunnen alle vrije plaatsen op een transparante manier verdeeld worden, maar ontstaat ook een overzicht van de bestaande knelpunten.

Dit jaar gebeurden er 11.032 aanmeldingen voor het hele basisonderwijs. Een groot deel daarvan zijn vermoedelijk kinderen die al ergens op school zitten, maar eventueel willen veranderen. Enkel voor instappertjes is dat per definitie niet het geval. Met 6.480 vormen zij ditmaal 59 procent van het totaal. 94 procent van de aangemelde instappertjes kan alvast worden ingeschreven in een school van voorkeur. Voor 6 procent, 380 kinderen, is dat voorlopig niet het geval, al zijn er dus nog voldoende plaatsen over in andere Antwerpse kleuterscholen.

Voor de eerste kleuterklas en het eerste leerjaar is het veel minder duidelijk of iedereen een plek zal vinden. 'Ik doe op dat vlak geen beloftes, maar garandeer wel dat we er met zijn allen alles aan zullen doen om dat te doen lukken', zegt onderwijsschepen Claude Marinower. 'Ouders worden ook erg intensief begeleid in hun zoektocht.'