Roman Marc Reugebrink leert vlaams

Een typisch Hollandse fysiognomie

Liefde en politiek, Vlamingen en Nederlanders vormen een ongezonde mix in Het Belgisch huwelijk, Marc Reugebrinks toegankelijkste roman tot op heden.

Marc Reugebrink zoekt naar de grenzen van de gemeenschap.
Marc Reugebrink zoekt naar de grenzen van de gemeenschap. Michiel Hendryck

Marc Reugebrink heeft ooit eens bekend op zijn blog: ‘Ik heb een wat je noemt Hollandse fysiognomie’. Hij kan nog honderd jaar in Gent wonen, mensen zullen hem op straat blijven herkennen als ‘Ollander ...