In de voorbije drie jaar hebben de Belgische jeugdparketten het aantal dossiers over minderjarigen met 13 procent zien dalen. Enkel de dossiers over jongeren die een als misdrijf omschreven feit gepleegd hebben, de MOF-dossiers, zijn afgenomen. Met 29 procent. De zogenaamde ‘problematische opvoedingssituaties’, of POS, zijn gestegen met 4 procent.

‘Het aantal MOF-zaken is gedaald van 83.014 zaken naar 59.163’, zegt Christian De Valkeneer, voorzitter van het College van Procureurs-Generaal. ‘Daartegenover staat de stijging van het aantal POS-zaken van 73.371 naar 76.484.’

Bijna de helft, 48 procent, van de MOF-zaken slaan op eigendomsdelicten zoals diefstal of vandalisme, 19 procent gaat over persoonsdelicten zoals slagen en verwondingen en 9 procent zijn drugsdelicten.

Die laatste zijn ongeveer op hetzelfde niveau gebleven terwijl de eigendoms- en persoonsdelicten sterk gedaald zijn met 38 en 23 procent. De grootste groep daders is tussen 16 en 18 jaar oud.

Het aantal minderjarigen dat in aanraking komt met het jeugdparket is in de voorbije drie jaar ook gedaald van 97.779 naar 88.670.