‘Gebruik multimedia stimuleert ontwikkeling kleuters’
Foto: AFP

Kinderen tussen 3 en 5 jaar zijn gebaat bij het gebruik van multimedia in de klas. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Katholieke Hogeschool Leuven (KHL). Audiovisueel materiaal zou de creativiteit van de kinderen stimuleren.

Het departement Lerarenopleiding van de Katholieke Hogeschool Leuven heeft onderzoek gedaan naar de invloed van het gebruik van multimedia in de kleuterklas op de ontwikkeling van kinderen tussen 3 en 5 jaar.

Het gebruik van multimedia zou de betrokkenheid van de jonge kinderen in de klas verhogen. Ook kinderen die problematisch gedrag vertonen zoals agressie werken beter mee met het klasgebeuren en voelen zich meer betrokken als ze audiovisueel materiaal kunnen gebruiken, stelt onderzoekster Greet Decin van de KHL.

‘Dit onderzoeksproject biedt een waardevol inzicht in de wisselwerking tussen multimedia en het jonge kind’, aldus Decin. ‘We leerden ook hoe we een hedendaagse multimediale onderwijspraktijk kunnen opbouwen met optimale kansen voor elk kind. De resultaten zijn hopelijk een stimulans voor de onderwijswereld om meer multimediaal aan de slag te gaan.’