Nieuw reglement op komst om brutaliteiten op het veld in te perken
Foto: BELGA
De Pro League, de belangenvereniging van de Belgische eersteklassers, zal volgend seizoen een aantal wijzigingen in het reglement laten opnemen. Die werden opgesteld in de nasleep van de zaak Ruytinx-Carcela en moeten de brutaliteit op de Belgische velden inperken.

CEO Ludwig Sneyers: 'Er zijn zaken beslist die moeten uitmonden in een nieuwe reglementering, zodat de brutaliteit op onze velden ingeperkt wordt. Morgen gaan we met die regels eerst even richting tweedeklassers. Alles wordt dan afgetoetst en nadien gaat het naar de Nationale Studiecommissie voor ondertekening.’

De tackles zullen in de toekomst meer uniform bestraft moeten worden, zegt Sneyers. ‘Met indicatieve tabellen, zoals dat nu al in de rechtbanken het geval is. Ook willen we meer onafhankelijkheid bekomen voor het Bondsparket en een meer uniforme bestraffing op basis van televisiebeelden. Een onafhankelijk ‘reviewteam’ zal daarvoor moeten zorgen.’

Ook zijn er nieuwe minimumlonen vastgesteld. ‘Een deeltijdse voetballer zal op jaarbasis 9.400 euro moeten verdienen, plus de 900 euro die ze krijgen van de CAO. Voor een voltijdse voetballer wordt dat 18.800 plus 900. Voor niet-EU-spelers, zoals bijvoorbeeld Afrikanen, wordt dat minimumloon 75.000 euro.’

De Pro League wil zo bekomen dat buitenlandse transfers enkel gerealiseerd worden indien ze echt een meerwaarde voor de competitie betekenen.