Regering verdeeld over hardere aanpak tabak
Laurette Onkelinx naast Kamervoorzitter André Flahaut. Foto: belga
Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) heeft in de Kamer gezegd dat er binnen de regering geen meerderheid was voor een hardere aanpak van tabaksproducten. Ze reageerde daarmee op de kritiek van de Europese Liga tegen Kanker, die vindt dat ons land onvoldoende maatregelen neemt tegen tabakgebruik.

Onkelinx (PS) wilde verder gaan in het antitabakbeleid, maar botste bij haar gesprekspartners op 'economische" argumenten'. Zo legde ze een verbod op merkreclame in winkels, de verkoop van tabak aan minderjarigen en de hogere prijs voor roltabak op tafel binnen de regering, maar daarover kon geen akkoord worden bereikt. 

‘Elke vorm van tabaksreclame verbieden’

De federale overheidsdienst Volksgezondheid relativeert dat België terrein verliest op de ranglijst van landen die een goed antitabaksbeleid voeren. De FOD wijst op de regelmatige controles die bij de verkooppunten en op de reclames gehouden worden. Maar Volksgezondheid denkt wel dat de regering verdere stappen moet nemen en elke vorm van reclame moet verbieden.

De FOD Volksgezondheid stelt al jaren, in rapporten bestemd voor het parlement, regelmatig inbreuken vast over tabaksreclame in het openbaar domein, aldus woordvoerder Jan Eyckmans. 'De manoeuvreerruimte van de tabaksproducenten is op dit vlak nog te groot. De regering zou naar een totaalverbod moeten gaan.'

Prijs

Volgens het onderzoek was het gewogen gemiddelde van een pakje met 20 sigaretten medio 2013 4,77 euro. Om bovenaan die ranglijst te staan met dus de duurste prijs in het onderzoek van 34 Europese landen, zou dat 10,20 euro moeten zijn, een prijs die berekend is in functie van het nationaal inkomen.

De FOD Volksgezondheid zegt niet verantwoordelijk te zijn voor het stijgen van de sigarettenprijzen. Bij de begrotingsconclaven van de voorbije jaren werden de accijnzen op tabaksproducten regelmatig verhoogd. De lage prijs van roltabak is het pijnpunt volgens tabaksexperten bij de Stichting tegen Kanker.