Nzolo komt op voor cdH, maar is lid van PS
Foto: Photo News

Scheidsrechter Jérome Nzolo, die op 25 mei de derde plaats inneemt op de cdH-lijst in Henegouwen, is eigenlijk al twee jaar lid van de PS-afdeling van Ransart (Charleroi). Het nieuws wordt bevestigd bij de Franstalige socialisten. CdH-lijsttrekster Véronique Salvi was daarvan niet op de hoogte.

Het is de enige partij die de waarden van humanisme en fair play uitdraagt. Zo verklaarde Nzolo woensdag zijn keuze om op de cdH-lijst te staan. Nzolo haalde ook zijn activiteiten aan op het vlak van de herintegratie van jongeren, vooral jongeren in moeilijkheden.

Nochtans was Nzolo, die meermaals werd verkozen tot beste scheidsrechter in de eerste klasse, al twee jaar lid van de PS-afdeling Ransart, waarvan hij regelmatig de vergaderingen bijwoont. Hij heeft zelfs gewag gemaakt van zijn kandidatuur voor een verkiesbare plaats op de Europese PS-lijst, een vraag die werd geweigerd. Door zijn kandidatuur voor het cdH, vervalt zijn lidmaatschap van de PS.

Lijsttrekster Salvi van het cdH was niet op de hoogte van Nzolo’s socialistische obediëntie. “Ik was niet op de hoogte van dat vroegere lidmaatschap”, zegt ze. “Wat ons bij het cdH interesseert, zijn de engagementen die hij is aangegaan om onze waarden te verdedigen, door onze kandidaat te worden. Voor het overige wil ik geen steriele polemiek aanhouden”. Ze merkt ook op dat “Nzolo zelf zijn ontslag bij de PS heeft ingediend, om persoonlijke redenen”.