De Belgische parketten hebben minder misdrijven voor de rechtbank gebracht. Ze doen meer een beroep op alternatieve maatregelen zoals een minnelijke schikking.

De 26 Belgische parketten hebben in de loop van het jaar 2013 702.699 strafdossiers behandeld, zo blijkt uit cijfers die het College van Procureurs-Generaal heeft voorgesteld. Dat is één procent minder dan vijf jaar geleden. Tussen 2008 en 2011 steeg het aantal nieuwe zaken wel met 3 procent, tot 731.009, om vervolgens opnieuw te dalen.

Vooral de dossiers rond drugs en doping en vernielingen en brandstichtingen kenden een duidelijke daling, met respectievelijk 16 en 18 procent. Andere materies, zoals volksgezondheid, milieu en financieel-economische dossiers, kenden net een sterke stijging. In informaticadossiers gaat het zelfs om een verdubbeling.

Het parket sluit dossiers ook sneller af in vergelijking met vijf jaar geleden. Er worden minder dossiers voor de rechtbank gebracht en er wordt meer gebruikgemaakt van de minnelijke schikking en bemiddeling.

Opvallend is ook de sterke stijging van de dossiers die afgesloten worden omdat het parket de zaak overmaakt aan een ambtenaar om een administratieve geldboete te laten opleggen, en van de dossiers die geseponeerd worden door een gebrek aan voldoende politiemensen om het onderzoek te voeren.