Boswachters in het beschermde natuurgebied Pobitora hebben in India twee stropers doodgeschoten nadat die even voordien hetzelfde met een Indische neushoorn hadden gedaan.

Niet alle stropers werden gedood: anderen ontkwamen met de hoorn van de neushoorn. Dit jaar zijn in India reeds twaalf neushoorns en acht stropers gedood.

Potentie

De hoorn van het dier is in Oost-Azië erg gewild wegens veronderstelde versterking van het potentievermogen. In het voormelde gebied in India zijn evenwel ook rebellengroepen actief die leefden van ontvoeringen en afpersing, maar op de stroperij zijn overgeschakeld.