‘Rijbewijs intrekken wegens alimentatie is belachelijk’
Foto: BELGA

De Orde van Vlaamse Balies, die alle Vlaamse advocaten groepeert, is niet te spreken over de nieuwe regel die rechters toestaat om het rijbewijs in te trekken van ouders die geen alimentatiegeld betalen. ‘Dit is belachelijk’, klinkt het. Volgens de Orde heeft het feit dat het niet-betalen van alimentatie strafbaar is, een voldoende afschrikkend effect.

Een ouder die pertinent weigert om alimentatiegeld te betalen voor zijn kinderen, kan straks zijn rijbewijs verliezen. Vanaf deze zomer kunnen rechters deze maatregelen opleggen. Bevoegd minister Koen Geens (CD&V) wil zo de armoede bij alleenstaande ouders verminderen.

Hoe lang wanbetalers hun rijbewijs kwijt spelen, zal bepaald worden door de hoogte van het verschuldigde bedrag aan onderhoudsgelden. De maatregel is vooral gericht op mannen, die gevoeliger zijn aan het niet kunnen gebruiken van hun wagen, maar die ook oververtegenwoordigd zijn als het op het niet-betalen van onderhoudsgelden aankomt.

De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) zal voortaan ook beslag kunnen leggen op goederen tot 15.000 euro, de wagen van de niet-betalende ex-partner bijvoorbeeld.

'Rijbewijs intrekken is niet verantwoord'

De Orde van Vlaamse Balies vindt het globaal genomen een goed wetsontwerp, maar vindt het intrekken van rijbewijzen niet verantwoord. ‘De mogelijkheid tot voorafgaande bemiddeling bij familieverlating zou beter toevertrouwd worden aan de nieuw opgerichte kamers voor minnelijke schikking binnen de familie- en jeugdrechtbank in plaats van aan de vrederechter’, klinkt het nog.

Minister Geens is het echter niet eens met de advocaten. De cijfers over uitblijvende betalingen bewijzen voor hem duidelijk dat 'de huidige sancties niet volstaan'. Zo steeg het aantal geopende dossiers bij de Dienst voor Alimentatievoorderingen tussen 2010 en 2013 met bijna de helft van 24.978 tot 36.756. Het in te vorderen bedrag dikte aan van 194,8 miljoen euro tot ruim 280 miljoen.

In navolging van onder meer het Britse voorbeeld - waar het paspoort kan worden ingetrokken - werkte Geens daarom samen met partijgenote Cindy Franssen aan deze extra stok achter de deur. Die 'tastbaardere straf' moet in de eerste plaats preventief en ontradend werken, luidt het nog. 'In het belang van het gezin en de kinderen.'