Alimentatie niet betaald? Rijbewijs kwijt
De maatregel is vooral gericht tegen vaders. Foto: Roel Burgler/hh

Vanaf deze zomer kunnen rechters het rijbewijs intrekken van een ouder die weigert het alimentatiegeld voor zijn kinderen te betalen. Er zal ook beslag op goederen gelegd kunnen worden.

Vanaf deze zomer denken mensen die de alimentatie aan hun ex-partner niet betalen, beter twee keer na. Als extra stok achter de deur kunnen rechters voortaan ook het rijbewijs van de onderhoudsplichtige intrekken, wanneer die de overeengekomen som niet betaalt. De Kamercommissie Financiën heeft daarvoor het licht op groen gezet. Volgens het kabinet van de minister van Financiën, Koen Geens (CD&V), kan de regeling rond de zomervakantie al van kracht worden.

‘Met deze regeling pakken we het niet-betalen van onderhoudsgeld strenger aan’, zegt Geens, die hoopt dat dit de armoede onder kinderen zal doen afnemen.

Hoe lang wanbetalers hun rijbewijs kwijt raken, moet nog blijken. Dat oordeel wordt aan de rechters overgelaten, al zal de hoogte van het verschuldigde bedrag een rol spelen.

Forse stijging niet-betalers

De maatregel om het rijbewijs in te trekken, is ooit geopperd geweest in de Senaat door professoren. Zij haalden het idee in Angelsaksische landen, waar behalve het rijbewijs ook een internationale reispas kan worden ingetrokken. De maatregel is bovendien vooral gericht tegen mannen, die gevoeliger zijn voor het niet kunnen gebruiken van hun wagen, maar die ook oververtegenwoordigd zijn als het op het niet-betalen van onderhoudsgeld aankomt.

Elk jaar is er een forse stijging van het aantal ouders dat bij de Dienst voor Alimentatievorderingen (Davo) aanklopt omdat hun ex-partner niet met de alimentatie of het onderhoudsgeld voor de kinderen over de brug komt.

Het uitstaande onbetaalde bedrag beliep vorig jaar 280 miljoen euro. Met behulp van de Davo kon daarvan uiteindelijk 74 miljoen euro ingevorderd worden, maar ruim 200 miljoen alimentatiegeld bleef onbetaald, blijkt uit cijfers van de Davo.

In beslag genomen

De dienst krijg nog extra wapens. De hypotheekwet wordt aangepast, zodat Davo voortaan beslag kan laten leggen op goederen tot 15.000 euro, de wagen van de niet-betalende ex-partner bijvoorbeeld.

Bovendien wordt de groep mensen die aan de Davo voorschotten kan vragen op het achterstallige onderhoudsgeld, verruimd. Nu mocht je maximaal 1.373 euro verdienen. ‘Daardoor vallen veel alleenstaande werkende ouders uit de boot’, zegt senator Cindy Franssen (CD&V), die mee haar schouders zette onder de regeling.

Vindt u dit een goed initiatief? Reageer via de knop rechtsboven.