KBC ontkent creatie van belastingvrije dividendstromen
Foto: BELGA

KBC ontkent dat het met een nieuw kapitaalinstrument zorgt voor ‘belastingvrije dividendstromen’. Daarmee reageert de bank op een bericht uit De Tijd en L’Echo, waarin gesteld wordt dat dit wel het geval is.

Volgens de krant is er ophef omwille van een beslissing van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken van de federale overheidsdienst Financiën, beter bekend als de rulingcommissie. De dienst aanvaardt of verwerpt fiscale constructies die grote bedrijven willen opzetten en aan hem voorleggen, nog voor ze effectief van kracht worden.

In een mededeling verduidelijkt KBC dat het gaat om een aanvraag over de mogelijke uitgifte van een zogenaamd Additional Tier-1 instrument. Het opgehaalde geld dient om oudere leningen terug te betalen, die nog vallen onder de verouderde regels van Bazel II.

KBC heeft nagevraagd of een dergelijk kapitaalinstrument gezien wordt als schuldinstrumenten of als aandelenkapitaal/eigen vermogen. Dat heeft namelijk gevolgen voor de fiscale aftrekbaarheid.

KBC vroeg een gelijke behandeling als in de buurlanden. De vraag is in november 2013 gesteld, en de uitspraak gebeurde op 4 maart.

Volgens KBC zal dit door andere fiscale regels de facto voor de schatkist om een besparing gaan. ‘Het opgehaalde kapitaal dient ter versterking van het regulatoir kapitaal van KBC onder de nieuwe Bazel III kapitaalnormen en zal dus geenszins leiden tot de creatie van belastingvrije dividendstromen binnen de KBC groep’, aldus het bedrijf.

Volgens De Tijd en L’Echo zou de beslissing bij de Franstalige leden van rulingcommissie echter niet goed liggen. Maar toch werd het dossier goedgekeurd tijdens de krokusvakantie, op 4 maart, toen de Franstalige leden met vakantie waren.