Verhoogt een keizersnede het risico op overgewicht?

Kinderen die met een keizersnede op de wereld worden gezet, hebben op volwassen leeftijd vaker te kampen met overgewicht. Dat blijkt uit een nieuwe studie in het online wetenschappelijke tijdschrift PLOS One.

Volgens de studie is de kans op overgewicht (BMI > 25) op latere leeftijd bij kinderen die met een keizersnede werden geboren 26 procent hoger in vergelijking met kinderen die op de noemale manier werden geboren. De kans op obesitas (BMI > 30) zou 22 procent hoger zijn.

De studie analyseerde gegevens van ruim 150.000 mannen en vrouwen waarvan de BMI en de wijze van geboorte (vaginale bevalling of via keizersnede) bekend waren.

De onderzoekers wijzen erop dat hun onderzoek geen oorzakelijk verband aantoont tussen keizersnede en overgewicht. Het kan bijvoorbeeld zijn dat meer keizersneden worden uitgevoerd bij zwaarlijvige vrouwen wiens kinderen meer kans maken om ook zwaarlijvig te worden.