Zelfgekweekte groenten moet u drie keer wassen
Omdat sporen van luchtverontreiniging teruggevonden werden op sla die vorig jaar in 35 Gentse locaties geteeld werd, adviseren de UGent en sociale economiebedrijven Compaan en Labeur om eigen gekweekte (blad)groeten goed te wassen.

Om te onderzoeken of in de Gentse stadsomgeving veilige, gezonde groenten kunnen gekweekt worden, werkten de sociale economieorganisatie Compaan en Labeur, samen met het Laboratorium voor Analytische Chemie en Toegepaste Ecochemie van Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent, een experiment uit.

Op 35 locaties in de Gentse stadskern, en op enkele controlelocaties aan de stadsrand en buiten Gent, werd sla gekweekt in proefbakken, dit om grondvervuiling uit te sluiten en te focussen op de gevolgen van luchtverontreiniging. De geoogste sla werd vervolgens, voor en na wassen, onderzocht op aanwezigheid van lood, cadmium en enkele andere toxische elementen.

"De gehaltes van de meeste gemeten toxische elementen in de sla waren aanvaardbaar", aldus professor Gijs Du Laing. "Het loodgehalte was echter in vele stalen wel hoog, dit vooral vóór het wassen van de slastalen. Dit is toe te schrijven aan de atmosferische afzetting van fijn stof dat veel lood bevat." Na wassen van de sla was het loodgehalte in de meeste stalen echter drastisch teruggedrongen tot onder de voedingsnorm voor bladgewassen.

Het onderzoek besluit dat groenten kweken in een stedelijke omgeving kan, als de groenten goed worden gewassen. Verder wordt onder meer aangeraden de groenten te kweken in een beschutte omgeving, niet te dicht tegen de autoweg, om ze te behoeden voor overmatige afzetting van opwaaiend stof.