West-Vlamingen mogen niet zomaar eigen eieren opeten
Foto: Shutterstock

De inwoners van de grensstad Menen wordt afgeraden om eieren van eigen kweek te eten. Daarmee wordt een richtlijn uit 2003 verlengd, zo deelde het stadsbestuur woensdagmiddag mee. Ook in buurgemeentes Wervik en Wevelgem geldt een specifieke richtlijn voor het consumeren van eigen eieren.

In 2003 kregen de Menenaars te horen dat ze beter geen eigen eieren eten. Die laatste zijn immers meestal ongezonder dan commerciële eieren, aangezien particulieren hun kippen vaak kaas, vlees, vis en andere voedingsresten te eten geven en de kippen ook vaker verontreiniging uit de lucht binnenkrijgen. Daardoor bevatten de eieren meer dioxines, PCB’s (polychloorbifenylen) en DDT (dichloordifenyltrichloorethaan).

Enkele jaren na het ingaan van die richtlijn, in 2010, bleek uit bloedstaalonderzoek dat jongeren van 14 à 15 jaar minder schadelijke stoffen in hun lichaam hadden dan het Vlaamse gemiddelde. Er werd daarop onderzocht of de Menenaars opnieuw eigen eieren mogen eten. Vijftien testpersonen moesten tussen 6 juni en 6 juli al hun eigen eieren bijhouden. Ook de bodem en neerval van schadelijke stoffen werden bestudeerd.

Preventief, niet curatief

De cijfers waren meer dan bevredigend. Menen zat globaal gezien rond het Vlaamse gemiddelde, al blijven de resultaten toch een flink pak hoger dan de resultaten bij commerciële eieren. Ondanks de mooie cijfers wordt de richtlijn binnen de voorzorgszone, dat is Menen en deelgemeente Rekkem, verlengd. In het volledige onderzocht gebied, bij buurgemeentes Wervik en Wevelgem, wordt aangeraden om maximum twee derde van de algemene voedingsrichtlijnen, de zogenaamde actieve voedingsdriehoek, te consumeren. Bijvoorbeeld: 12-jarigen mogen drie eieren per week eten, als die uit de winkel komen. Wonen ze binnen het onderzochte gebied, dan moet dat beperkt blijven tot twee eieren van eigen kweek per week, binnen de voorzorgszone worden beter geen eigen eitjes gegeten.

'Nu gaat het wel om een preventieve maatregel, terwijl dat tien jaar geleden een curatieve maatregel was', duidt burgemeester Martine Fournier. 'De resultaten bij de bevolking zijn goed, dus dat moet zo worden gehouden. Er zijn doorheen de jaren heel wat maatregelen genomen om de industrie properder te maken met strenge voorwaarden voor de milieuvergunning, maar merk op dat de meeste schadelijke stoffen uit het huishouden komen.'

Algemene richtlijn voor Vlaanderen

Gezien de gunstige conclusies wordt momenteel onderzocht of er op Vlaams niveau richtlijnen kunnen worden meegegeven. 'We kunnen met Menen een pioniersrol opnemen. Deze studie zal zeker meegenomen worden bij volgende onderzoeken', besluit de burgemeester. De bewoners van Menen kunnen binnenkort met al hun vragen terecht op een infoavond, waar ook een brochure met alle handige info zal worden uitgereikt.