De Amerikaanse president Barack Obama noemt EU een hoeksteen van het Amerikaans engagement in de wereld. 'De wereld is veiliger als de VS en Europa verenigd staan', zei hij op een persconferentie na de korte EU-VS-top.

'Het is goed dat ik jullie op je eigen grond zie', grapte Obama tegen Van Rompuy en Barroso voor het overleg. Na een werklunch met de Europese top gaven Van Rompuy, Barroso en Obama samen een persconferentie, waar ze alle drie het belang van de banden tussen de VS en de EU benadrukte. Veel aandacht ging naar de situatie in Oekraïne.

'Rusland staat alleen'

'De EU is geboren uit de as van twee wereldoorlogen', zei Obama. 'Het bestaat uit respect voor internationaal recht, territoriale integriteit en soevereiniteit. Rusland heeft dat geschonden. De EU en de VS staan verenigd op dat vlak.'

De Amerikaanse president wees erop dat Rusland alleen staat in zijn houding tegenover Oekraïne. 'Als Rusland zijn koers aanhoudt, zullen de gevolgen voor het land groter zijn.'

Obama dreigde net zoals Herman Van Rompuy met meer sancties tegen Rusland en beiden pleitten voor een politieke oplossing. Van Rompuy ziet een positief signaal in de ontmoeting tussen de Russische en Oekraïnse ministers van Buitenlandse Zaken.

'Nodige impuls'

De focus van het lunchgesprek lag op de economie, met de onderhandelingen over het trans-Atlantisch partnerschapsakkoord als belangrijkste onderwerp. Voor die bespreking schoven Europees commissaris voor Handel Karel De Gucht en de Amerikaanse onderhandelaar Michael Froman mee aan.

'Het vrijhandelsakkoord zal onze beide economieën weer een impuls geven en het groeipotentieel vergroten', verklaarde Commissievoorzitter Barroso.

Obama vocht zijn hele politieke leven voor bescherming van consumenten en milieu. Hij zal dus nooit een handelsverdrag ondertekenen waardoor de bescherming wordt verminderd, verzekerde hij. Hij noemt de onrust daarover ongegrond.

De Europeanen hebben Obama ook hun ongenoegen overgemaakt over het afluisterschandaal. Volgende week volgt ten slotte overleg over energiesamenwerking tussen VS en EU.