Marc Raisière, ceo Belfius: 'Het bankbashen heeft veel sporen nagelaten'
Foto: Bart Dewaele
Marc Raisière, de nieuwe ceo van Belfius, wil de bank teruggeven aan zijn medewerkers. “Dit bedrijf is hun toekomst waar zij mee over zullen beslissen.” Dat laatste is zelfs geen kwestie van mogen, maar van moeten.

Marc Raisière is sinds 1 januari ceo van Belfius Bank. Daarvoor stond hij al achttien maanden aan het roer van Belfius Insurance, de verzekeringspoot van Belfius waar hij overigens nog altijd ceo van is.

De hernieuwde focus die hij daar legde op de klant legde de verzekeraar geen windeieren. Vorig jaar bedroeg de winst 215 miljoen euro. “Niemand had verwacht dat we, als relatief kleine verzekeraar, dat zouden kunnen”, blikt de ceo terug.

Bij Belfius Bank wil hij dezelfde dynamiek doorvoeren. Geen kinderspel in een organisatie met een kleine 6.000 medewerkers, het zelfstandig kantorennet niet inbegrepen, waar het leeuwendeel van het personeel nog moet bekomen van de knock-out die de bankencrisis de hele sector bezorgde.

“Onze werknemers moeten opnieuw fier worden op ‘hun’ bank en voelen dat deze organisatie hen een toekomst kan bieden. Dit is in de eerste plaats ‘hun’ bedrijf. Onze beslissingen nemen we zelf, hier op de werkvloer. Die worden niet voor ons genomen, ergens ver weg in een hoofdzetel, boven onze hoofden. Dat verhaal wil ik hen vertellen”, zegt Marc Raisière.

En dat deed hij ook. Letterlijk. Tijdens zijn eerste maand als ceo doorkruiste Marc Raisière alle verdiepingen van de drie Brusselse Belfius-zetels. Na 36 informele sessies in koffiecorners op een maand tijd hoopt de ceo dat hij op zijn minst het begin van zijn verhaal heeft kunnen vertellen aan zijn nieuwe collega’s.

Moeilijke vraag

“Gemakkelijk is dat niet. Er blijft toch altijd wat afstand tussen werknemers en hun ceo. Maar die wil ik zo klein mogelijk houden omdat ik in de eerste plaats geloofwaardig wil zijn. Als ik de duizenden werknemers van Belfius vraag dichter dan ooit bij hun klanten te staan, is het toch maar normaal dat ik mijn best doe om zo dicht als mogelijk bij mijn werknemers te staan?”

De gesprekken die Marc Raisière voerde in de koffiehoek gingen vooral over de toekomst van de bank. “Hoe staan we er financieel voor? Waar willen we naartoe? Dat zijn ook de vragen die het vaakst werden gesteld door werknemers. Hier en daar kreeg ik een vraag over de bedrijfscultuur en onze waarden. Dat vind ik de moeilijkste vragen (lacht). Vaak blijft het dan maar bij woorden. Dat is niet mijn stijl. Ik spreek veel liever over waarden en cultuur op het moment dat ze effectief iets hebben opgeleverd, als de dode letters waarmee ze op papier staan - en dat is niet moeilijk hé, wat waarden opschrijven - van het papier levend zijn geworden en voelbaar in het bedrijf.”

Tegelijk voelt de ceo aan dat de Belfius-cultuur een ommezwaai nodig heeft. Tijdens de drie maanden die hij had om zich voor te bereiden op zijn nieuwe job, dook hij niet alleen in de cijfers van de bank, hij voelde ook de wind die door de gangen blies.

“Al onze medewerkers zijn slachtoffers van de bankencrisis. Ze hebben het de voorbije jaren niet onder de markt gehad. Hoevelen van hen durfden nog fier te zeggen dat ze bij een bank werkten? Ze hebben een slag gekregen, en ik merk dat ze zich nu willen herpakken.”

Fierheid. Het is een woord dat Marc Raisière meerdere keren laat vallen tijdens ons gesprek. Zijn medewerkers hebben reden genoeg om fier te zijn, vindt hij. “Het bankbashen heeft zoveel sporen nagelaten dat onze mensen zijn vergeten welke rol wij spelen in de samenleving. Weet u dat wij zo goed als alle ziekenhuizen financieren in België, het merendeel van de scholen en meer dan de helft van de rusthuizen? Onze rol in het publieke en sociale landschap is enorm. Dat moet opnieuw boven water komen in de geesten van onze mensen.”

Mee beslissen

De toekomst van de bank ligt in hun handen, beweert de ceo met klem. “Het is mijn taak om een visie te hebben, een strategie, maar het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om die  waar te maken. Ik zal er alles aan doen om onze medewerkers van de middelen en dit bedrijf van de mentaliteit voorzien die daarvoor nodig is. Ze mogen er alvast van uitgaan dat ze gehoord zullen worden, dat ze mee mogen kiezen en dat hun beslissingen impact zullen hebben."

‘Empowerment’ en ‘accountability’, klinkt dat uit de mond van een ceo. “Ik wil niet langer dat beslissingen van boven naar beneden worden doorgeduwd. Ik wil dat onze mensen mee kunnen beslissen. De top zal die keuzes met respect behandelen.”

Voor sommige mensen, die het jarenlang anders gewoon waren, zal dat een shock zijn, beseft de ceo. “Het zal niet voor iedereen even gemakkelijk zijn. Toen ik dat de eerste keer zo zei bij Belfius Insurance, had ik zelfs de indruk dat niet iedereen helemaal begreep wat ik precies bedoelde, maar we zullen onze mensen daarin begeleiden”, belooft Marc Raisière. 

Om de band met zijn medewerkers aan te halen, is Marc Raisière een week na zijn start bij Belfius Bank een blog begonnen op het bedrijfsnetwerk. Hij blogt over van alles: de financiële sector, de bank, trends die hij belangrijk vindt

En zijn persoonlijke indrukken? “Dat probeer ik (lacht). U moet weten dat ik van opleiding wiskundige ben, ik benader de dingen nogal rationeel, maar ik doe mijn best. Zoals ik al zei vind ik het heel belangrijk dat mijn medewerkers me geloofwaardig vinden.”

Hand op het hart

Engagement is nog zo’n stokpaardje van Marc Raisière. “Als we onze toekomst willen verzekeren, hebben we geëngageerde medewerkers nodig. Dit is een dienstenbusiness. Alles passeert via mensen. Als die het niet met volle overtuiging doen, zullen onze plannen niet slagen.

Nog dit voorjaar plant de ceo te starten met het meten van hoe tevreden en geëngageerd de Belfius-werknemers zijn. “Dat had misschien al vroeger moeten gebeuren, maar er waren ook andere prioriteiten. Twee jaar geleden kampte de bank met grote solvabiliteits- en liquiditeitsproblemen. Als die niet opgelost waren geraakt, was er uiteindelijk niemand tevreden geweest. Nu is het moment daar om weer een stap vooruit te nemen.”

Marc Raisière maakt er geen geheim van dat hij zich daarvoor wil inspireren op de verandering die hij in gang gezet heeft bij Belfius Insurance. “Een van de grote klemtonen die we daar gelegd hebben, was de focus op de eindklant. Zoals u weet, hadden banken vroeger nogal veel aandacht voor de financiële markten, met alle gevolgen. Ik kan met het hand op mijn hart zeggen dat we daar lessen uit getrokken hebben.”

‘De klant eerst’, was het nieuwe adagium bij Belfius Insurance en is dat nu ook bij Belfius Bank. “Wie nu nog zegt dat de financiële markten belangrijker zijn dan onze klanten, die is hier niet meer op zijn plaats. Die heeft het niet begrepen. Ik wil duurzame resultaten op de lange termijn”, klinkt het fors.