7.000 Nederlandse inwoners in Belgische scholen
Foto: Pol De Wilde - Corelio

6.907 Nederlandse scholieren die wonen in de grensstreek, kwamen vorig schooljaar dagelijks naar Vlaanderen om onderwijs te volgen. Meer en meer scholieren steken de grens over, terwijl omgekeerd weinig Belgische jongeren in Nederland school lopen.

Het aantal Nederlandse leerlingen dat dagelijks de grens oversteekt om in Vlaanderen school te volgen, gaat al enkele jaren in stijgende lijn.

‘In het schooljaar 2012-2013 piekte het op 6.907’, zegt Patrick Poelmans van het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Tien jaar geleden ging het maar om 4.554 leerlingen. Als we de Nederlandse kinderen die ook in Vlaanderen wonen, erbij tellen, gaat het om bijna 30.000 kinderen.

Opvallend is dat het gaat om eenrichtingsverkeer. ‘Voor elke Belgische scholier die in Nederland middelbaar onderwijs volgt, komen er nu elf Nederlandse leerlingen bij ons naar school’, zegt Poelmans.