Handleiding bij de tabellen

In de Fondsengids worden de beleggingsfondsen gegroepeerd per categorie (bijvoorbeeld ‘Belgian Equity’). De categorieën (1) worden alfabetisch gerangschikt, en binnen elke categorie staan ook de namen van de beleggingsfondsen in alfabetische volgorde.

Bovenaan elke categorie vindt u telkens een regel ‘aantal in categorie’ (2). Het cijfer geeft het aantal fondsen weer dat in de betrokken categorie vertegenwoordigd is.

Het aantal fondsen wordt gegeven voor vier periodes: sinds 1 januari (Return 1 jan.), over de voorbije 12 maanden (Return op 1 j.), over de voorbije drie jaar (Return op 3 j.) en over de voorbije vijf jaar (Return op 5 j.).

Per beleggingsfonds leest u verder, van links naar rechts:

De officiële benaming van het fonds (3).

De munt waarin de inventariswaarde van het fonds is uitgedrukt (4).

De return van het fonds (5) in de vier betreffende periodes, met daarnaast telkens de rangschikking op basis van die return. Een cijfer 5 geeft bijvoorbeeld aan dat het fonds in zijn categorie de op vier na hoogste return haalde over de betreffende periode. Hou er rekening mee dat alle returns zijn uitgedrukt in procent, maar berekend na een eventuele omrekening in euro. De cijfers houden dus al rekening met wisselkoersschommelingen.

De ‘Rating Morningstar’ (6) geeft, met behulp van een sterrensysteem, een kwantitatieve beoordeling van elk fonds op basis van berekeningen door Morningstar. De score wordt berekend op basis van zowel de return als het genomen risico van een fonds, over rollende periodes van één jaar gedurende de voorbije drie jaar. Vervolgens wordt de score vergeleken met die van de andere fondsen binnen de categorie en worden de fondsen opgedeeld in vijf ‘schijven’.

Een fonds met vijf sterren achter zijn naam behoort tot de schijf van 20 procent fondsen met de hoogste score. Vier sterren duidt de schijf van de ‘subtop’ aan: de 20 procent onder de groep met vijf sterretjes... Een fonds met één ster behoort tot de groep van 20 procent fondsen met de laagste score.

Consistent

Wat betekent dat nu concreet? Hoe groter de score (hoe meer sterren), hoe beter een fonds erin geslaagd is om de voorbije drie jaar een relatief hoog rendement (hoge return) te koppelen aan een relatief laag risico (weinig koersschommelingen). Het gaat met andere woorden om beleggingsfondsen die jaar na jaar, op een consistente wijze beter hebben gepresteerd dan het gemiddelde.

Voor de liefhebbers: bij de berekening van de Morningstar-score wordt zowel gebruikgemaakt van de absolute return als van de Sharpe-ratio. Voor meer details verwijzen we u naar de website www.morningstar.nl.

De sterrenscore wordt alleen gebruikt voor fondsen die behoren tot een zogenaamde ‘homogene categorie.’ Fondsen die onderling niet vergelijkbaar zijn, krijgen geen score. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de klik- en garantiefondsen en voor verscheidene sectorfondsen. Er wordt evenmin een score berekend voor fondsen die tot een categorie behoren die minder dan vijf fondsen bevat.

Onder ‘Promotor’ (7) vindt u de naam van de financiële instelling die als emittent van het fonds optreedt. Het is de instelling die het fonds beheert. Dat is niet noodzakelijk de bank of verzekeraar die het fonds aan particulieren te koop aanbiedt.

Vindt u uw beleggingsfonds niet terug? Achteraan in deze bijlage staat een alfabetische index van alle opgenomen fondsen. Opgelet: het getal dat u daar vindt, verwijst niet naar een bladzijde maar naar het nummer van de categorie waarin het fonds zich bevindt.

De cijfergegevens in deze bijlage hebben betrekking op de inventariswaarden van de fondsen op 31 december 2013.

Databron – (c) 2007 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie die dit bevat, is (1) eigendom van Morningstar en of zijn toeleveranciers; (2) mag niet gekopieerd of gedistribueerd worden.

(3) De tijdigheid, compleetheid of accuraatheid wordt niet gegarandeerd. Morningstar, of zijn toeleveranciers, kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.