‘Wij durven groot te gaan in kleine aandelen’

Petercam bewijst dat een fonds met alleen Belgische aandelen zowel op korte als op lange termijn prachtige opbrengsten kan opleveren. Dankzij de goede kennis van de ondernemingen op de thuismarkt kan fondsbeheerder Johan Van Geeteruyen een groot gewicht geven aan de soms nog kleine parels van de Brusselse beurs.

Vooral de sterke opbrengsten op iets langere termijn vallen op. De voorbije drie jaar leverde Petercam Belgian Equities een return van gemiddeld 13,28 procent per jaar tegen 10,74 procent voor nummer twee, Bank Degroof. Waar haalt u dat extra rendement?

Johan Van Geeteruyen: ‘Ik kan steunen op een zeer goede fundamentele analyse en daarom kan ik zeer actief beheren. Daarmee bedoel ik niet dat we voortdurend traden, maar wel dat we de portefeuille eigenzinnig opbouwen. Onze benchmark (referentiemarkt) is de Bel20-index, maar we kunnen daar heel sterk van afwijken. En dat doen we ook. Daardoor kan het resultaat op korte en lange termijn sterk verschillen van de markt. In ons geval levert dat op langere termijn dus een stevige bonus op tegenover de Bel20. De zeer goede prestatie op drie en op vijf jaar zijn vooral te danken aan de keuze van individuele aandelen zoals ThromboGenics, Kinepolis, Econocom, Telenet en Galapagos als uitschieters.’

ThromboGenics was op een bepaald moment zelfs de grootste positie in de portefeuille.

‘Ja, soms durven we groot te gaan in kleinere aandelen. Als het kan, proberen we die ook lang bij te houden. De vijf aandelen die ik net opsomde, zitten allemaal al jaren in onze portefeuille. In het begin waren het soms nog echte smallcaps, met een lage beurswaarde. We proberen aandelen te selecteren die we lang kunnen houden.’

Het fonds haalde in 2013 met meer dan 22 procent ook een hoge return, maar anderen deden nog beter. Allianz haalde zelfs 30 procent.

‘Ja, 2013 was voor ons een wat moeilijker jaar, wegens de slechte prestatie van ThromboGenics en Umicore. Thrombo’s strategie om in de VS de verkoop zelf te doen, is mislukt. Ik had die positie wel geleidelijk afgebouwd, maar toch hebben we nog een positie in het aandeel van 2,5 procent. Het aandeel is ondertussen goedkoop geworden. De verkopen in Europa lopen wel goed en eerder vroeg dan zal er toch iets met het bedrijf gebeuren. Vergeet ook niet dat Thrombo vandaag 200 miljoen euro cash heeft, en dat partner Alcon nog 200 miljoen euro mijlpaalbetalingen moet doen. Als Alcon (Novartis) Thrombo overneemt, verdient het direct 400 miljoen euro terug.’

Wat verwacht u voor 2014? Past u de strategie aan? Wat doet u anders? Wat hetzelfde?

‘In 2014 zal de politiek belangrijk blijven. Het financieel landschap lijkt gestabiliseerd, maar de stresstest van de Europese banksector kan een kritiek moment zijn. Economische indicatoren zullen zorgvuldig bekeken worden om te zien of de hoge verwachtingen die verrekend zitten in de koersen, gerealiseerd kunnen worden. Onze strategen zijn er ondertussen van overtuigd dat aandelen ook in 2014 het beste zullen presteren. Vooral Europese aandelen lijken het interessantste wegens een nog aantrekkelijke waardering. Het herstel van de jongste twee jaar kwam in 2012 van de verdwijning van het systeemrisico en in 2013 door het vooruitzicht op een wereldwijd economisch herstel.’

‘De manier waarop centrale banken zich in 2014 zullen gedragen, kan een sleutelelement worden. Een risico is dat de rente vroeger dan verwacht verhoogd zou worden, of dat er snel op gespeculeerd zou worden.’

‘Maar ik verwacht vooral dat in 2014 de returns minder beïnvloed zullen worden door de brede marktbewegingen zoals in 2012 en 2013. De selectie van de aandelen zal in 2014 een nog meer centrale rol spelen. Onze topfavorieten voor 2014 zijn: AB-Inbev, UCB, Solvay, Telenet, Econocom, Galapagos, Tessenderlo en Recticel en Euronav.’

Welke aandelen hebt u recentelijk gekocht en verkocht?

‘Sinds begin dit jaar hebben we afscheid genomen van RTL Group na de sterke prestatie vorig jaar. We hebben ook de positie in Bpost gereduceerd wegens de exit van ceo Johnny Thijs en de vrees voor oplaaiende sociale acties. Maar ik had pas een ontmoeting met het management en dat heeft me gerustgesteld.’

‘Tessenderlo hebben we sinds de machtsgreep van Luc Tack opnieuw in de portefeuille opgenomen en hebben we nog bijgekocht. Die man heeft een fantastisch trackrecord bij onder meer Picanol en zal voort schoon schip maken bij de bestaande activiteiten van Tessenderlo. Strategisch zitten die wel goed, maar aan de kostenzijde kan er nog wat gebeuren. Nadeel is dat Tack minder communiceert met de beleggers. Maar op termijn moet zijn aanpak lonen.’

‘Na de bekendmaking van de kartelboete hebben we ook een positie in Recticel genomen omdat we ervan uitgaan dat de waardering van het aandeel zal stijgen. Ook Van de Velde hebben we opnieuw gekocht na de publicatie van beter dan verwachte cijfers. We hebben de indruk dat de lingerieproducent Van de Velde het moeilijkste achter de rug heeft.’