Voor de fondsen die verpakt zijn in een levensverzekerings­-product, heeft Morningstar een afzonderlijk klassement opge­-steld. Iets voor beleggers die de bluts met de buil nemen.

Hoe vind je het Tak23-verzekeringscontract dat het best is aangepast aan je behoeften? Op verzoek van deze krant en van onze partner, de Franstalige krant La Libre Belgique, stelt Morningstar een rangschikking op voor Tak23-levensverzekeringen.

De analisten van Morningstar gaan ervan uit dat beleggers in ­levensverzekeringen bij uitstek een langetermijnhorizon hebben. Niet alleen omdat ze anders fiscaal afgestraft worden, want daar hebben veel verzekeraars al een mouw aan gepast door via dakfondsen te werken. Nee, die focus op de lange termijn komt vooral naar voren in enquêtes, die aantonen dat een Tak23 niet het favoriete speelterrein is van speculanten.

Wie kort op de bal wil spelen, op alle slakken zout wil leggen en denkt dat de markt te kloppen is door vaak te arbitreren, die belegt rechtstreeks in aandelen en obligaties, misschien in beleggingsfondsen, maar zeker niet in Tak23. Levensverzekeringen zijn er voor trouwe beleggers die de bluts met de buil nemen. Die denken dat een evenwichtige portefeuille de beste garantie biedt voor een hoog rendement over vele jaren. Daarom berekent Morningstar het rendement van de Tak23-producten alleen voor de jongste drie jaar als geheel, niet voor de individuele jaren.

Sharpe Ratio

Om zich daarbij niet blind te staren op het rendement, zonder rekening te houden met het risico dat de beheerders hebben genomen, maken de specialisten van Morningstar gebruik van de Sharpe Ratio. Die geeft de prestaties van een beleggingsfonds weer, gecorrigeerd voor het risico.

Hoe hoger de Sharpe Ratio, hoe beter de risicogecorrigeerde prestaties van een beleggingsfonds. De Sharpe Ratio over een bepaalde periode wordt berekend door het geannualiseerde rendement van een fonds te berekenen, daarvan de risicovrije rente over dezelfde periode af te trekken en de uitkomst te delen door de standaarddeviatie van het rendement. De Sharpe Ratio kan worden gebruikt om de prestaties van twee vergelijkbare fondsen te beoordelen, en dat is precies wat Morningstar doet.

Voor de berekeningen werd uitgegaan van een risicovrije rente van 2,5 procent.