Werkloosheid stijgt vooral in Vlaanderen
Foto: BELGA

België telde in februari 446.622 vergoede werklozen. Dat zijn er 13.959 of 3,2 procent meer dan in februari vorig jaar. De stijging komt voor het overgrote deel op rekening van Vlaanderen.

Dat blijkt uit cijfers die de RVA heeft vrijgegeven. In Vlaanderen bedroeg de stijging in februari 7,4 pct, in het Waals gewest 0,4 pct en in Brussel 1,5 pct. Dat komt neer op 11.949 bijkomende Vlaamse werklozen, 868 Walen en 1.142 Brusselaars.

De jeugdwerkloosheid daalde 1,8 pct. Een stijging was er bij de middenleeftijdgroep (+1,5 pct), en de 50-plussers (+10,4 pct). Die forse stijging is het gevolg van het effect van de verhoging van de leeftijdsgrens tot 60 jaar voor het verkrijgen van een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende.

De kortdurige werkloosheid steeg 3,5 pct. Bij de werklozen die tussen één en twee jaar werkloos zijn, bedraagt de stijging 6,5 pct en bij de langdurig werklozen bedraagt de stijging 1,6 pct.

Zowel bij de mannen (+4,8 pct) als de vrouwen (+1,3 pct) steeg de werkloosheid.

De tijdelijke werkloosheid daalde 26,2 pct. De RVA schrijft dit voor een deel toe aan de gunstige weersomstandigheden. van de voorbije maand.