Moeten slechte studenten binnenkort verplicht van richting veranderen?
Foto: pn
De KU Leuven onderzoekt de mogelijkheid om eerstejaars die bijzonder slecht presteerden meteen te verplichten om van studierichting te veranderen. Dat staat te lezen in het studentenblad Veto. '93 procent ervan zal zijn diploma namelijk nooit halen', luidt het.

Het idee komt van de Rechtenfaculteit waar kon worden aangetoond dat 93 procent van de studenten die tijdens het eerste jaar voor te weinig vakken (lees: studiepunten) slaagden, het diploma nooit zullen halen. 

93 procent haalt diploma nooit

'Wie tussen de 0 en de 20 procent cumulatieve studie-efficiëntie (de verhouding tussen het aantal vakken dat een student opneemt en het aantal vakken waarvoor hij slaagt, red.) haalt, slaagt er statistisch gezien zeer uitzonderlijk in om zijn studies succesvol voort te zetten', zegt Bernard Tilleman, decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid aan de KU Leuven in het studentenblad Veto.

'De helft van de studenten met een studie-efficiëntie tot 20 procent, blijft toch rechten studeren. Maar 93 procent zal zijn diploma nooit behalen', aldus Tilleman, die vindt dat er ingegrepen moet worden. 'Die studenten zouden verplicht moeten worden om een andere richting te gaan volgen.'

Ten vroegste voor 2015-2016

De Faculteit Rechtsgeleerdheid had aan de Onderwijsraad van de KU Leuven gevraagd om de maatregel al vanaf volgend academiejaar te mogen invoeren, maar dat werd geweigerd omdat de Leuvense alma mater dat niet aan slechts één faculteit kan toestaan. 'Er mag geen ongelijkheid zijn tussen de studenten', zegt Rik Gosselink, de vicerector Studentenbeleid van de KU Leuven.

De dienst datamanagement van de KU Leuven onderzoekt voor alle opleidingen het verband tussen studie-efficiëntie en slaagkansen. Op basis daarvan zal er binnenkort een beslissing genomen worden. Invoering kan pas ten vroegste vanaf het academiejaar 2015-2016.

Verzachtende omstandigheden

Decaan Tilleman pleit er wel voor dat er 'verzachtende omstandigheden' ingeroepen kunnen worden. 'Als een student bijvoorbeeld niet slaagt omdat zijn moeder overleden is, dan moet daar rekening mee worden gehouden.'

Uit het studentenblad blijkt dat alvast de vicerectoren Onderwijsbeleid en Studentenbeleid het idee genegen zijn, net als de studentenkring VRG van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Sander Liekens van VRG vindt dat ook moet rekening gehouden worden met het percentage dat de student haalde op al zijn examens samen.