Het ondernemersvertrouwen is in maart licht gedaald, na twee opeenvolgende maanden van stijging. Dat blijkt uit de maandelijkse conjunctuurenquête bij de bedrijven door de Nationale Bank.

De indicator die het ondernemersvertrouwen meet, kwam in maart uit op -4,4, tegen -4 in februari.

Dat betekent dat er meer ondernemers pessimistisch dan optimistisch zijn. Als er precies evenveel optimisten als pessimisten zijn, dan zou de indicator op nul staan. De indicator staat meestal onder nul, zelfs op momenten dat het economisch goed gaat.

Het ondernemersklimaat verslechterde in de dienstverlening aan bedrijven. In de verwerkende nijverheid en de bouw bleef het vertrouwen vrijwel ongewijzigd. In de handel trok het vertrouwen dan weer sterk aan, als gevolg van betere vraagvooruitzichten.