Natuurpunt heeft in het Kempense Lille een perceel van 2,7 hectare aangekocht in de Visbeekvallei om er een groot nieuw moerasbos aan te planten. Volgens de natuurorganisatie kan het terrein een belangrijk verbindingsstuk vormen binnen het gebied, waardoor zeldzame soorten als de kleine ijsvogelvlinder zich beter kunnen verspreiden.

Op het aangekochte perceel bevinden zich momenteel nog uitgegraven vijvers, vervallen weekendverblijven en een weiland. De gebouwen zullen worden afgebroken en de vijvers gedempt, zodat er een moerasbos kan ontwikkeld worden.

‘Die bossen zijn uitzonderlijk belangrijk leefgebied voor heel wat soorten die typisch zijn voor de streek zoals de kleine bonte specht, de zwarte specht en de prachtige maar erg zeldzame kleine ijsvogelvlinder’, zegt Werner Van Hove van Natuurpunt Lille. ‘Ook dotterbloemen en verschillende zeggesoorten zullen hier nieuwe kansen krijgen.’

De Visbeekvallei staat vooral bekend om haar heide en blauwgraslanden. Natuurpunt werkt al jaren om die in ere te herstellen en er meer vennen en poelen te creëren. De organisatie krijgt daarvoor ook geld van Europa omdat het gebied tot Natura 2000 behoort, een netwerk van Europese topnatuur. De voorbije jaren werd al 4 hectare ‘verbost’. Natuurpunt probeert vooral verbindingsstukken aan te leggen tussen stukjes natuur, omdat grote aaneengesloten gebieden belangrijk zijn voor het behoud van verschillende kwetsbare dier- en plantensoorten.