‘Vrouwen, ze zijn zo nuttig’

Met het online platform Sassy willen academici het seksisme in universiteiten en hogescholen blootleggen. Alle vrouwen kunnen daar - desgewenst anoniem - hun verhaal doen, hoe klein of groot ook.

De website Sassy (sharing academic sexism stories with you) werd gelanceerd op vrouwendag door een groep van academici van verschillende universiteiten (van studenten over postdocs tot professoren) om verhalen te verzamelen van alledaags seksisme in de academische wereld.

‘We hoorden zo veel verhalen in de wandelgangen dat we niet anders konden dan besluiten dat het wel degelijk een probleem is. Maar om er iets aan te kunnen doen, moeten we het ook zichtbaar maken’, aldus Anya Topolski, coördinator van Sassy en werkzaam aan de KU Leuven, vandaag in De Standaard.

De verhalen op de website (momenteel zo’n twintigtal) zijn uiteenlopend, van misplaatste moppen tot het niet willen afwassen van koffiekoppen na een vergadering, maar ook schrijnend, zoals het verhaal van een rechtenstudente wier professor meent dat vrouwelijke studenten alleen hoog scoren omdat ze zorgvuldig notities maken.

‘Tijdens een masterclass zei de prof tegen 400 studenten: Ja, vrouwelijke studenten halen nog steeds de beste cijfers, maar dat fenomeen stopt als ze de werkvloer betreden. Vrouwen halen alleen betere cijfers omdat ze zo goed notities maken. Ik gebruikte ook altijd de notities van een vriendin. Vrouwen, ze zijn zo nuttig’, zo schreef de studente in kwestie haar verhaal neer.

Andere vrouwen schrijven op de website neer hoe ze een promotie of andere opportuniteit aan hun neus zagen voorbijgaan ten voordele van een mannelijke collega die vaak jonger of minder gekwalificeerd was, dat ze vaker naar het welzijn van hun kinderen werden gevraagd dan naar hun academische vooruitgang en dat er zo weinig vrouwelijke professors zijn ‘omdat jullie altijd zwanger worden’.