Jaarlijks krijgen één miljoen kinderen tuberculose
Foto: AFP

Jaarlijks lopen wereldwijd één miljoen kinderen jonger dan vijftien jaar tuberculose op. Dat is tweemaal zoveel als eerdere schattingen, zo blijkt uit een studie in het Britse medische vakblad The Lancet.

Op basis van een extrapolatie van gegevens van bestaande studies over volwassenen schatten Amerikaanse vorsers dat jaarlijks zo’n 999.800 kinderen jonger dan vijftien jaar tuberculose oplopen. Ongeveer 32.000 onder hen zouden te maken krijgen met multiresistente tbc.

Centraal- en Oost-Azië

‘Onze schattingen zijn tweemaal zo groot als die van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2011 en driemaal zo groot als het aantal gevallen van tbc dat jaarlijks wordt genotificeerd bij kinderen’, zegt Ted Cohen van de Harvard School of Public Health in Boston.

Volgens de laatste cijfers van de WHO liepen in 2012 530.000 kinderen tuberculose op. Het is de eerste keer dat onderzoekers ramingen uitvoeren over het aantal gevallen van multiresistente tbc bij kinderen jonger dan vijftien jaar.

Tbc bij kinderen blijkt vooral in Centraal- en Oost-Azië voor te komen. Daar lopen jaarlijks 400.000 kinderen de ziekte op. Zo’n 10.000 kinderen krijgt er multiresistente tbc. Daarna volgt Afrika met 280.000 gevallen, met 4.700 gevallen van multiresistente tbc.

Betere methodes

De onderzoekers beklemtonen dat er nood is aan betere methodes om tbc bij kinderen vast te stellen. Dat geldt in het bijzonder voor kinderen jonger dan vijf jaar, die het meest risico lopen om ernstige vormen van tbc op te lopen.

Volgens de WHO kregen 450.000 mensen multiresistente tbc in 2012. 170.000 mensen overleden dat jaar aan de ziekte, maar volgens de WHO ontving slechts 20 procent een adequate behandeling.