Verherstraeten: 'Continuïteit beheer dienstencheques gewaarborgd'
Servais Verherstraeten Foto: Frans Sluyts

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) waarschuwt dat de overheveling van uitgave van dienstencheques van het federale naar het Vlaamse niveau moeizaam verloopt. Volgens Staatsseceretaris voor Staatshervorming Servais Verherstraeten (CD&V) is er geen reden tot ongerustheid.

Dankzij de zesde staatshervorming verhuist de bevoegdheid over de dienstencheques naar de deelstaten. Doordat de overdracht vertraging oploopt, bereidt de RVA zich erop voor dat ze ook na december 2014 nog belast zal zijn met de uitvoering. Dat staat in een document van de rijksdienst dat De Tijd kon inkijken.

Bovendien loopt het contract met Sodexo eind juni af. ’De RVA is wellicht niet langer bevoegd om na 30 juni 2014 beslissingen te nemen tot gunning en tot het sluiten van een overeenkomst’, aldus de RVA. Een nieuwe openbare aanbesteding neemt negen maanden in beslag, waardoor de deadline van 31 december in het gedrang komt.

Verherstraeten: ‘RVA blijft beheer uitoefenen zolang nodig’

‘Het algemene principe is duidelijk: vanaf 1 juli 2014 krijgen de deelstaten de nieuwe bevoegdheden van de zesde staatshervorming. Zij kunnen dan alle beslissingen ter zake nemen. Vanaf 1 januari 2015 worden ook de middelen overgedragen’, legt staatssecretaris Servais Verherstraeten in een reactie uit.

Volgens Verherstraeten blijven de federale administraties het beheer van de dienstencheques uitoefenen zolang de administraties van de deelstaten dit niet effectief hebben overgenomen. ‘Zolang het nodig is, blijft de federale administratie - de RVA - het beheer uitoefenen. Wanneer nieuwe overheidsopdrachten moeten uitgeschreven worden, kan dit ambtelijk worden voorbereid door de RVA, in afstemming met de gewesten. Vanaf 1 juli zullen de bevoegde gewestministers de beslissingen nemen.’

‘Er is niets nieuws onder de zon‘, stelt de staatssecretaris. ‘Het principe van de continuïteit van de dienstverlening heeft ook gewerkt bij de vijf vorige staatshervorming: de scholen bleven toen ook open en de bussen bleven ook rijden. Zo zullen er na de zesde staatshervorming ook dienstencheques zijn.’