Ford-werknemers niet extra belast op opzegvergoeding
De emoties laaiden hoog op toen de sluiting van de fabriek werd aangekondigd Foto: Bart Dewaele, BDW

Onder druk van de vakbonden bij Ford Genk en de toelevering hebben de federale regeringspartijen beslist dat de extra belastingen op opzegvergoedingen, inschakelingsvergoedingen en vervroegd vakantiegeld, pas van toepassing worden voor bedrijven die na 1 april 2014 hun collectief ontslag hebben ondertekend. Daarmee vallen de medewerkers van Ford Genk en de toelevering dus buiten de nieuwe regeling.

Er was deze week grote commotie in de fabrieken van Ford Genk en bij de grootste toeleveringsbedrijven, nadat duidelijk werd dat de invoering van de zesde staatshervorming een zware extra belasting zou kunnen betekenen op de opzeg- en andere vergoedingen. De vakbonden dienden de gemoederen te bedaren. Intussen werden vanuit de vakverenigingen bevriende politici ingeschakeld om de knoop te ontwarren. Dit leidde vrijdag tot een intensief overleg bij de federale meerderheidspartijen. 'Daarbij is overeengekomen dat we maandag een amendement zullen indienen waarin alle collectieve ontslagen die voor 1 april 2014 getekend zijn, niet onder de nieuwe regel vallen', zegt volksvertegenwoordiger Meryame Kitir (sp.a). 'Dit betekent voor de Ford-mensen dat hun vergoedingen niet anders zullen belast worden dan voordien.'

De opluchting is groot. Zo reageren ACLVB-afgevaardigden Mario Versavel en Hasan Düzgün erg tevreden op de beslissing van de federale meerderheid. 'We hebben dit donderdagavond nog uitvoerig besproken met Patrick Dewael en Marino Keulen', stellen beiden. 'Ze hebben toen beloofd om er onmiddellijk werk van te maken. We zijn blij dat de grote ongerustheid zo snel van de baan is.'