Chemie investeert elk jaar meer in onderzoek en ontwikkeling
Foto: jobat.be
Een omzet van 43 miljard euro en 1,62 miljard uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling. De Vlaamse chemiesector noteerde in 2012 enkele sprekende cijfers.

De chemische industrie, kunststoffen en life sciences in Vlaanderen telden in 2012 ongeveer 60.500 arbeidsplaatsen. Hoewel dit 1 procent minder is dan in 2011, nam het aandeel van de sector in de totale industriële tewerkstelling toe: met 17,1 procent in 2012.

Naast de directe jobs binnen de sector genereren de chemie, kunststoffen en life sciences (de farmaceutische industrie en biotechnologie) ook indirecte werkgelegenheid in andere Vlaamse bedrijfstakken. Zo verschaft de sector werk aan 160.000 mensen in Vlaanderen. Dat is ongeveer 10 procent van de private tewerkstelling.

Basis- vs. afgeleide chemie

De sector van de chemie, de kunststoffen en de life sciences is zeer heterogeen. In Vlaanderen is de basischemie de grootste verschaffer van werk, sterk aanwezig in geconcentreerde productiepolen, vooral in het Antwerpse havengebied, de Gentse kanaalzone en in het grensgebied.

Verspreid over het gehele gewest vindt men echter talrijke bedrijven in alle takken van de afgeleide chemie: geneesmiddelen, detergenten en cosmetica, kunststof- en rubberverwerking, verven en vernissen, inkten en gewasbeschermingsmiddelen.

>

>

>