SOCIAAL

Geen hogere taks voor Ford-opzeg

De federale regering heeft beslist dat de belastingverhoging op opzegvergoedingen die betaald worden bij collectief ontslag, pas op 1 april van dit jaar van kracht wordt.

Alle opzegvergoedingen op basis ...