Levensbeschouwingen en Vlaamse overheid in dialoog
Vlaams minister van Inburgering Geert Bourgeois. Foto: Photo News

Vertegenwoordigers van de zeven erkende levensbeschouwingen en erediensten in ons land ondertekenden vrijdag met de Vlaamse overheid een engagementsverklaring om een dialoog op te starten over maatschappelijke thema’s en om ‘indien relevant, ook samen te handelen’.

Een eerste reflectie zal gaan over ‘fundamentele vrijheden, rechten en waarden’.

Ons land telt zeven door de overheid erkende levensbeschouwingen: naast het vrijzinnig humanisme gaat het om de katholieke, protestanste, anglicaanse, orthodoxe, joodse en islamitische erediensten. Zij krijgen financiële steun van de overheid.

Die zeven erkende levensbeschouwingen gaan nu, onder roterend voorzitterschap, een dialoog opstarten over maatschappelijke thema’s.

Volgens Vlaams minister van Inburgering Geert Bourgeois (N-VA), die de verklaring namens de Vlaamse overheid ondertekende, moet het initiatief het begrip en de verdraagzaamheid in onze pluralistische samenleving versterken. De dialoog is een uitvoering van een van de aanbevelingen die de commissie Bossuyt destijds deed.

‘Alle beetjes helpen’

‘Ons land kent een scheiding tussen overheid en levensbeschouwingen, maar die is niet absoluut. Die scheiding belet niet dat de overheid de gemeenschapsvormende en - bindende rol van de levensbeschouwingen erkent en daarom erkende levensbeschouwingen financieel steunt’, zegt Bourgeois.

De vertegenwoordigers van de levensbeschouwingen zelf geven de dialoog alvast een kans. ‘We moeten niet de diepte van het water meten, maar zoeken hoe we over dat water heen dichter bij elkaar kunnen geraken’, zei Sylvain Peeters van het vrijzinnig humanisme.

‘Alle beetjes helpen’, zei Julien Klener, vertegenwoordiger van de israëlitische eredienst. ‘We kunnen ook adviserend werken voor de overheid’, zei de Gentse katholieke bisschop Luc Van Looy.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig