Modern times in [1000 woorden]

Is seks grensoverschrijdend?

Of het nu over spreken of seks gaat: als het goed is, komt het van twee kanten. Vorige week kopte De Standaard: ‘Seks in het schooltoilet vraagt niet om politie’, en een aangename fractie van een seconde kon dat toen nog zowat alles betekenen. Al snel bleek het over ‘ongewenst of ongepast’ seksueel gedrag van leerlingen te gaan, wat in hulpverlenerstaal ‘grensoverschrijdend’ heet. ‘Grensoverschrijdend’ is een typering van lijfelijke contacten die de aandacht scherpt, in een samenleving waar cultuurcritici steeds minder grenzen ontwaren. Vluchtig als seks in het schooltoilet: dat zouden onze normen zijn. Dat is natuurlijk maar schijn. Het tegendeel is waar, en zeker als het gaat over seksualiteit. Weinig wordt zo nadrukkelijk in codes en categorieën gegoten als ons gewriemel en gefoefel, grensoverschrijdend of niet. [128 woorden]

ian berry / Magnum photos

Niet dat die grenzen binnenkort met douaniers, slagbomen en Friese ruiters zullen worden afgezet. Zo repressief is ons systeem bijlange niet. Het gaat veel subtieler dan dat. In geopolitiek mag de ‘soft ...