‘Ringland’ wil overkapping Antwerpse Ring in Oosterweeldossier
Zo moet de Antwerpse Ring er volgens Ringland uit gaan zien. Foto: Ringland

800 voetbalvelden aan vrije ruimte creëren in Antwerpen. Dat is wat ‘Ringland’ wil doen, een plan dat vandaag wordt voorgesteld om de ring rond Antwerpen volledig te overkappen en zo het capaciteitsprobleem daar op te lossen, de leefbaarheid te verbeteren en de stadsontwikkeling te vergemakkelijken. De initiatiefnemers vragen dat de nieuwe Vlaamse regering rekening houdt met de nieuwe MER-studie, waarin de overkapping onderzocht wordt.

‘Ringland’ wil vier tunnels plaatsen op de plaats waar nu de Antwerpse ring loopt, twee in elke richting. De buitenste tunnels voor ‘doorgaand verkeer’, sluiten aan op de snelwegen naar Luik of Brussel, waarbij de knooppunten zo ver uiteen zouden liggen dat het in- en uitvoegen of het veranderen van rijstrook - de ‘weefbewegingen’ - vlot kunnen verlopen. De binnenste tunnels moeten het stedelijke verkeer verwerken. De huidige Singel zou bovenop de middelste tunnels geplaatst worden.

De bedenkers van ‘Ringland’ geven aan dat uit de MER-studie over Oosterweel blijkt dat een splitsing van doorgaand en stedelijk verkeer op de Ring het actuele capaciteitsprobleem zou oplossen.

Tegelijk wil ‘Ringland’ een oplossing bieden voor de leefbaarheid in de omgeving, die te kampen heeft met hoge fijnstofconcentraties. Ten slotte moet de overkapping de stadsontwikkeling rond de Ring vergemakkelijken.

Het grootste pluspunt van de overkapping is uiteraard echter de vrije ruimte die vrijkomt, '800 voetbalvelden', verklaarde initiatiefnemer Peter Vermeulen op Radio 1, of 'een tiende district voor Antwerpen'.

'Oosterweelverbinding lost problemen Antwerpse Ring niet op'

‘Ringland’ is gebaseerd op het concept ‘Uit de Ban van de Ring’, dat al in 2012 de ondertunneling van de Antwerpse Ring voorstelde. Het idee werd ook opgenomen als alternatief in de tweede MER-studie A102/R11bis, dat de gevolgen van de eventuele aanleg van de A102 (Wommelgem-Merksem) en de R11bis (Wommelgem-Wilrijk) onderzoekt. De initiatiefnemers willen dat de Vlaamse regering ook met de resultaten van die nieuwe studie rekening houdt.

De initiatiefnemers waarschuwen dat de bestaande MER-studie aangeeft dat de Oosterweelverbinding geen capaciteitsoplossing biedt voor de toename van het verkeer tegen 2030, en de problemen op de Ring in dat geval gewoon blijven bestaan. ‘Ringland’ wil het Antwerpse mobiliteitsprobleem daarom eerst aanpakken waar het zich vandaag het sterkst stelt: op de Ring.

Op een colloquium in de Singel wordt ‘Ringland’ vandaag uit de doeken gedaan en zullen een aantal professoren het idee bespreken. Ook Antwerps schepen voor Ruimtelijke Ordening, Rob Van De Velde (N-VA), zal aanwezig zijn. Nadien wordt de vlag van ‘Ringland’ symbolisch geplant langs de Antwerpse Ring, iets wat voortaan elke dag zal gebeuren, aldus de organisatie.