Zelf groenten kweken niet overal even gezond

Zelf je groenten kweken, het is in tijden niet zo hip geweest. Maar niet overal blijken de groenten uit volkstuintjes even gezond. Het wetenschapstijdschift Eos liet een bodemanalyse uitvoeren: de grond op het platteland in Gistel bleek gezond, maar nabij Antwerpen was dat heel wat minder het geval.

Voor je een moestuintje begint, laat je best eerst een bodemanalyse uitvoeren. Dat deed Eos in Gistel, maar ook in Deurne en Hoboken nabij Antwerpen. In de moestuin in Gistel werd geen enkele richtwaarde voor zware materialen overschreden. In Deurne werden de richtwaarden voor koper en kwik benaderd, in Hoboken lag de hoeveelheid cadmium te hoog door historische, industriële vervuiling, waardoor groenteteelt er wordt afgeraden.

Hoewel dit maar een testproef is - de resultaten van een grootschalig onderzoek in Vlaanderen door de universiteiten van Gent en Antwerpen worden in het najaar verwacht - blijkt toch dat groenten kweken niet overal even gezond is.

Zo raden experts aan om tien meter van een spoorweg te blijven en vijftig meter van een drukke weg. Metalen uit het slijpsel van remschijven en autobanden en uit de wrijving tussen trein, sporen en bovenleiding komen via opwaaiend stof in de bodem terecht en via de bodem in de groenten.

Uit een grootschalig onderzoek in Berlijn bleek dat de groenten die geteeld werden in de Duitse hoofdstad gemiddeld een grotere concentratie metalen bevatten dan groenten uit de supermarkt.

Toch zegt chemicus Paul Römkens van Wageningen University dat we niet te verontrust moeten zijn door deze Duitse studie. ‘De bodemtoestand is bijvoorbeeld niet in rekening gebracht. Ook een historisch vervuilde grond - wat gezien de turbulente geschiedenis van Berlijn zeer waarschijnlijk is - zou de hoge waarden kunnen verklaren.'

'Uit eigen onderzoek weten we dat het risico op vervuiling heel sterk afneemt naarmate de tuin zich verder van een drukke straat bevindt. Vooral de eerste tien tot vijftig meter is kritiek', aldus Römkens.

Het volledige artikel over stadsgroenten verschijnt in het nieuwe nummer van Eos op 21 maart.