Vrije naamkeuze nipt goedgekeurd tijdens chaotische stemming

De vrije naamkeuze - met de naam van de vader indien de ouders geen akkoord bereiken - is in de commissie nipt goedgekeurd tijdens een chaotische stemming.

De Kamercommissie Justitie heeft het amendement goedgekeurd waardoor ouders als naam voor hun kind de keuze hebben uit de naam van de vader, van de moeder of een combinatie van beide, maar waarbij de naam van de vader automatisch wordt toegekend indien de ouders er niet uit raken.

Daaraan ging een chaotische stemming vooraf. Zo was een misnoegde CD&V-fractieleider Raf Terwingen buiten de zaal aan het telefoneren waardoor de tegenstanders één stem tekort kwamen. Het amendement werd uiteindelijk goedgekeurd met 8 stemmen voor (PS, MR, Open VLD en SP.A), 7 tegen (N-VA, CD&V, Ecolo-Groen en Vlaams Belang) en een onthouding (CDH).

Normaliter had Terwingen tegengestemd, maar terwijl hij naar eigen zeggen één en ander aan het aftoetsen was met zijn partijvoorzitter en vicepremier, vond de stemming plaats.

Net voor de stemming verkregen de voorstanders van het amendement immer een korte schorsing. Die zou normaal gezien vijf minuten duren. Toen die deadline verstreken was en er nog verschillende commissieleden op de gang stonden, kondigde commissievoorzitster Kristien Van Vaerenbergh het begin van de stemming aan, ondanks de vraag van Carina Van Cauter (Open VLD) om nog een tiental minuten te schorsen.

Groot was de verbazing toen bij de stemming bleek dat het tegenkamp één stem tekort kwam, ondanks het feit dat ook de vier N-VA'ers de rode knop indrukten, terwijl in de loop van de namiddag te horen viel dat ze zich zouden onthouden. Als reden daarvoor schoof fractieleider Jan Jambon naar voren dat hetgeen op tafel ligt, geen sluitende en degelijke wetgeving is. Bleek dat CD&V-fractieleider Terwingen op het moment van de stemming nog op de gang aan het bellen was.

‘Te kakken gezet’

'Ik vind dit niet kunnen naar mij persoonlijk toe', klonk het bij zijn terugkomst verontwaardigd. 'Dit is niet correct. Ik doe één telefoontje om in dit moeilijke dossier af te checken bij mijn voorzitter en vicepremier', aldus Terwingen. Ook Jambon sprak schande over de manier waarop 'een collega van een andere partij zo te kakken wordt gezet en gauw gauw een stemming wordt uitgelokt. Zo laag is dit parlement nog nooit gevallen'.

Niet de essentie, wel keuzemogelijkheid

Tijdens de voorafgaande bespreking, die bij momenten verschillende richtingen uitging, benadrukte minister Turtelboom dat de keuze om de naam van de vader automatisch toe te kennen indien ouders het niet eens raken, niet de essentie van de tekst is, maar wel dat die een keuzemogelijkheid creëert. Er is volgens haar ook maar een heel klein aantal gevallen dat geen keuze maakt.

Turtelboom liet meermaals richting CD&V blijken dat het amendement, dat eigenlijk teruggrijpt naar haar wetsontwerp dat al langer groen licht kreeg binnen de regering, meermaals passeerde langs interkabinettenwerkgroepen, kernkabinetten en ministerraden en steeds het akkoord kreeg. Ze wees er ook op dat alle partijen, behalve Vlaams Belang, voorstellen hebben ingediend om de situatie te veranderen. Ook Sabine de Bethune (CD&V), die een verplichte dubbele naam vooropstelde en de mogelijkheid om op achttien jaar weer de benaming om te wisselen, aldus Turtelboom.

 

 

 

Ze werd gesteund door MR-fractieleider Daniel Bacquelaine, die benadrukte dat aan de huidige toestand een nieuwe vrijheid wordt toegediend en die tegelijkertijd ook het cdH door de mangel haalde. 'Ik zal het ontwerp Turtelboom-Milquet-De Crem steunen', aldus Bacquelaine.

Sonja Becq (CD&V) benadrukte dat haar partij voor een eenvoudige, duidelijke regeling is die rechtszekerheid biedt en geen conflicten oproept. Haar partijgenoot Terwingen wees erop dat de tekst zeker zal moeten worden herbekeken, omdat die de man een 'vetorecht' zou geven en dus opnieuw een vorm van discriminatie in stand houdt.

Eerder had ook Eva Brems (Groen) daarop gewezen. Zij maakte de link met de tekst over de meemoeders die momenteel in de Senaat wordt besproken. De automatische keuze voor de naam van de vader kan niet standhouden in geval van een conflict bij een lesbisch koppel, luidde het.

Bij N-VA wilde Daphné Dumery van de minister weten waarom ze met het amendement op de proppen kwam. 'U hebt voor 100 procent een voorstel verdedigd, dan voor 200 procent een ander voorstel verdedigd en nu verdedigt u voor 300 procent nog een ander voorstel', luidde het. Haar partijgenote Sarah Smeyers verweet de voorstanders dat ze onvoldoende hebben nagedacht over de omkadering en rechtszekerheid, terwijl Koenraad De Groote opwierp dat er een lijst van begrippen ontbreekt.>

Parlement

De tekst verhuist nu naar de plenaire vergadering van morgen/donderdag. Daar ligt het amendement normaal gezien niet meer ter stemming voor, maar gaat het over het geheel van de tekst. In dat geval stemt Ecolo-Groen mee met de voorstanders, omdat de gehele tekst voor de fractie toch een stap vooruit betekent. Dat zou betekenen dat er 81 stemmen voor zijn. Het tegenkamp zou er 55 hebben, met negen onthoudingen van CDH. Daarnaast zijn er nog twee FDF'ers, Jean-Marie Dedecker, Alexandra Colen en Laurent Louis, die woensdag geen stemrecht hadden in commissie.