Bij ongewijzigd beleid zal de kost van de pensioenen van ambtenaren van Vlaamse gemeenten stijgen van 257,2 dit jaar tot 364,3 miljoen euro in 2023. Dat is een toename met 41,6 procent. Al in 2018 wordt de grens van 300 miljoen euro overschreden.

Dat blijkt uit het antwoord van Pensioenminister Alexander De Croo (Open VLD) op een schriftelijke vraag van Kamerlid Bert Wollants (N-VA). De bedragen slaan enkel op pensioenen van vastbenoemde ambtenaren die beheerd worden door de pensioendienst voor de overheidssector.