Europese Commissie beantwoordt eerste burgerinitiatief
Maros Sefcovic. Foto: EPA

De Europese Commissie gaat de bestaande wetgeving over drinkwater herbekijken. Zo heeft ze gereageerd het Europese burgerinitiatief van Right2Water.

Right2Water ijvert voor Europese wetgeving waarin het recht op drinkwater en sanitaire voorzieningen wordt opgenomen en watervoorziening als essentiële openbare dienst wordt gevrijwaard. Omdat het de initiatiefnemers lukte om één miljoen burgers achter hun eis te scharen, moest de Commissie een standpunt innemen.

Met een wetgevend initiatief kwam de Commissie nog niet op de proppen, maar vicevoorzitter Maros Sefcovic engageerde zich wel om een openbare raadpleging te houden over de wijze waarop de Europese richtlijn over drinkwater de beschikbaarheid van schoon water kan verbeteren. Dat zal ongetwijfeld tot een herziening leiden, zo stelde hij.

Daarnaast belooft de Commissie onder meer strenger toe te zien op de naleving van de Europese waternormen in de lidstaten en de burgers beter te informeren, bijvoorbeeld door gegevens over stedelijk afvalwater en drinkwater op een meer transparante manier te verspreiden. In haar 17 pagina’s tellend antwoord wijst de Commissie er voorts op dat Europa ambitieuze normen voor waterkwaliteit heeft en aanzienlijk investeert in infrastructuur.

Right2Water kant zich ook tegen liberalisering. De Commissie antwoordt echter dat nationale of regionale overheden beslissen over de organisatie van waterdiensten en dat het Europese verdrag neutraal is ten aanzien van beslissingen over het eigendom van waterbedrijven.

Het Europees burgerinitiatief werd bijna twee jaar geleden gelanceerd. Right2Water, dat wordt aangedreven door ambtenarenvakbonden, slaagde er als eerste in de drempel van 1 miljoen handtekeningen te halen. In totaal werden er 1,68 miljoen handtekeningen verzameld in 13 lidstaten, waaronder ruim 40.000 in België. Intussen hebben ruim 5 miljoen burgers ruim 20 verschillende initiatieven ondertekend.