De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en de onafhankelijke onderzoeksorganisatie VITO gaan het nieuwe Europees Thematisch Centrum voor Afval en Materialen opzetten.

OVAM en VITO dienden samen een dossier in om het nieuwe agentschap op te starten en haalden het van Deense en Italiaanse consortia. De Vlaamse organisaties krijgen jaarlijks een budget van 1,3 miljoen euro van Europa.

Het Centrum moet deze zomer opstarten en zal Europa tot 2018 bijstaan in het afvalbeleid. Het zal voor het Europees Milieuagentschap onder meer een afvalmodel opstellen waarmee kan worden voorspeld hoeveel afval er bijkomt en wat de economische effecten daarvan zijn.

‘We zullen ons onder meer bezighouden met het verzamelen en interpreteren van gegevens’, zegt Jan Verheyen van OVAM. Het Centrum zal ook de indicatoren ontwikkelen waarmee lidstaten kunnen aftoetsen of ze op weg zijn naar een vergroening van hun economie.

VITO, de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek, is een onafhankelijk onderzoekscentrum dat duurzame technologieën ontwikkelt rond onder meer leefmilieu en energie. OVAM is de Vlaamse openbare maatschappij voor het afvalbeleid en de bodemsanering.