De werknemers van de chemiegroep JBF Global Europe, dat in Geel een vestiging opstart voor PET-flessenproductie, hebben woensdag het werk neergelegd. Volgens het gemeenschappelijk vakbondsfront werden kandidaten voor de te installeren syndicale afvaardiging ‘preventief’ op straat gezet.

De chemiegroep JBF Global Europe is sinds begin vorig jaar bezig met het opstarten van een PET-flessenfabriek, die naar verwachting tegen april van start gaat. Momenteel werken er een 90-tal bedienden in de vestiging in Geel.

Sinds januari werd er gesproken over de installatie van structuren voor sociaal overleg. Aanvankelijk leek er geen probleem, maar na verloop van tijd werd officieel aangedrongen op een syndicale delegatie. ‘De directie had geen problemen met een syndicale delegatie, op voorwaarde dat die op vraag van de werknemers kwam’, verklaart BBTK-secrataris Stan Hens. ‘Men vroeg om te wachten tot april, maar in tussentijd werden pogingen ondernomen om de mensen allerlei zaken over loon- en arbeidsvoorwaarden te laten tekenen, waarop wij formeel aandrongen op een syndicale delegatie.’

‘Preventief ontslag’

Vakbonden en directie raakten er nog niet uit. Op 25 maart staat de kwestie op de agenda van het paritair comité. Dinsdag ontsloeg de directie echter vier personeelsleden, van wie drie kandidaten voor de syndicale afvaardiging. Volgens de bonden gaat het om ‘een preventief ontslag, een bewuste strategie om de vakbonden buiten het bedrijf te houden’. Daarop legde het personeel woensdagochtend het werk neer.

‘Hoe ze wisten wie de kandidaten waren, is niet duidelijk’, vervolgt Hens. ‘Ze hebben nog een vierde persoon ontslagen, om niet de indruk te geven dat het enkel om de syndicaatskandidaten gaat. Ze willen geen overleg.’ Ook Werner Sels (LBC-NVK) is niet te spreken over de gang van zaken. ‘Er werd gezegd dat ze niet passen in het bedrijf. Het gaat over mensen die af en toe wel eens pijnpunten naar boven brachten. Hoe men wist dat we in contact stonden met bepaalde kandidaten voor de syndicale delegatie, is niet duidelijk. Dit is vlakaf tegen de bonden zeggen: “jullie komen er niet in”. Nu zie je dat de mensen solidair zijn en niet willen gaan werken.’

De bal ligt volgens de bonden nu in het kamp van de directie. Een oplossing zien ze in het opnieuw aanwerven van de kandidaten.