Sonja Becq over ‘achternamendossier': ‘Mensen vragen zich af waar wij mee bezig zijn’
CD&V-kamerlid Sonja Becq. Foto: BELGA

Vandaag bespreekt de Kamer alweer een aangepast voorstel van minister Turtelboom in de soap rond het ‘achternamendossier’. CD&V is niet van plan het voorstel te steunen. ‘We stellen vast het voor de mensen wel heel moeilijk wordt’, zegt kamerlid Sonja Becq in De Ochtend op VRT-radio.

Gisteren kondigde minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) aan terug te willen keren naar haar oorspronkelijk wetsontwerp, zoals het in juli werd goedgekeurd.

Toekomstige ouders krijgen de volledige keuzevrijheid (naam vader, naam moeder, of een dubbele familienaam, op voorwaarde dat er eenheid is binnen een gezin). Als de ouders er niet uit geraken, blijft alles bij het oude en wordt dus de naam van de vader gekozen.

Regeringsamendement

Turtelboom dient vandaag in de Kamer een ‘regeringsamendement’ in en hoopt dat het morgen goedgekeurd wordt in de plenaire Kamer.

Maar de CD&V-fractie plant morgen tegen te stemmen, en ook CDH en de groenen zullen het voorstel allicht niet goedkeuren.

CD&V was het ook niet eens met het vorige voorstel, waarbij het kind een dubbele naam (vader-moeder) zou krijgen als de ouders het niet eens zijn.

‘We stellen vast dat we het voor de mensen wel heel moeilijk maken’, stelt Sonja Becq op Radio 1. ‘Er zijn vier keuzemogelijkheden waarover een koppel akkoord moet gaan, als dat niet lukt dan wordt het sowieso de naam van de vader, maar in een volgende generatie loopt het dan op tot tien mogelijkheden als beide ouders zelf al een dubbele naam dragen. U kan de discussies voor een geboorte of bij het zoeken naar een naam in een overlijdensbericht wel voorstellen. Het wordt erg gecompliceerd.’

De christendemocraten pleiten voor een zeer beperkte keuzevrijheid: de dubbele naam van de vader en de moeder (in die volgorde) of de naam van de vader.

Niet rijp

Volgens Becq schiet de regering ook haar doel voorbij door terug te keren naar het oorspronkelijke voorstel. ‘Het was de bedoeling om ervoor te zorgen dat de moeder haar naam kon doorgeven, maar nu moet de moeder het akkoord hebben van de partner.’

Volgens Becq begrijpen de mensen ook niet waarover dit gaat en zijn er ook bij de verschillende politieke partijen veel vraagtekens rond dit dossier. ‘Als de minister terugkomt op het voorstel, toont dat aan dat het dossier niet rijp is.’

Heeft CD&V-vicepremier Pieter De Crem het licht op groen gezet voor het regeringsamendement? Volgens Becq heeft De Crem binnen de regering gezegd dat de discussie in het parlement moet plaatsvinden, terwijl Turtelboom onderstreept dat de christendemocraten het voorbije anderhalf jaar meermaals akkoord zijn gegaan met de tekst.

‘U kan niet overschatten hoezeer die familienamen de mensen raakt', vervolgt Becq nog. 'Mensen vragen zich ook af waar wij mee bezig zijn op dit moment. Het debat is heel gevoelig. Als we oplossingen aanreiken, moeten die helder zijn, en het leven niet moeilijker maken dan het al is.’