De loonkloof tussen mannen en vrouwen is nog steeds niet gedicht. Dinsdag was Equal Pay Day, een mooie gelegenheid om dat probleem aan te kaarten.