Het Vrouwen Overleg Komitee denkt niet dat de seksismewet iets oplost. Bij meerdere regeringspartijen bekoelt de animo voor de ‘symboolwet’.

Het wetsontwerp om seksistische gebaren en handelingen strafbaar te maken blijft discussie uitlokken. Opvallend is dat ook het Vrouwen Overleg Komitee zich nu tegen het wetsontwerp van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) verzet. ‘Goedbedoeld’, vindt Els Flour van het Vrouwen Overleg Komitee. Maar volgens haar ontkent het ontwerp van Milquet het structureel-maatschappelijke karakter van seksisme. ‘Het zal daarom weinig bijdragen tot een minder seksistische samenleving. Het maakt zelfs geen symbolische vuist tegen het probleem.’

Ook politiek begint het enthousiasme voor het wetsontwerp wat te bekoelen. Onder meer CD&V begint zich vragen te stellen.

‘Wat nu ter tafel ligt, voldoet niet aan onze verwachtingen. Onder meer over de afdwingbaarheid, de controle en de vaststellingen rijzen nog veel vragen’, zegt kamerlid Jenne De Potter (CD&V).

Opmerkingen ernstig nemen

Over het principe dat bepaalde handelingen niet door de beugel kunnen, bestaat geen discussie, zegt De Potter. ‘Maar het moet wel werkbaar zijn. Het heeft geen zin om een symboolwet door het parlement te jagen die uiteindelijk niets oplost. Het lijkt me daarom goed dat we opmerkingen van een organisatie als het Vrouwen Overleg Komitee ernstig nemen.’

Ook de SP.A is van mening dat er vooral een mentaliteitswijziging moet komen. ‘Maar of een wet daar nu het juiste instrument voor is, dat vragen wij ons ook af. Hoe goedbedoeld ze ook is’, zegt SP.A-fractieleider Karin Temmerman.